Vi ses på Bredbandsbåten!

Den 2 – 3 oktober deltar Nexans på SSNfs konferens Bredbandsbåten 2018.

Bredbandsbåten
Efter en dag på Stockholmsmässan i Älvsjö forsätter konferensen på båten Brika.

Konferensens första dag tillbringas på Stockholmsmässan, där vi på Nexans i år deltar som utställare. Kom och träffa oss samt prata om våra mikrokablar anpassade för nordiska förhållanden med kyla, värme och slitage.

Bredbandsbåten är en av de konferenser som anordnas av Stadsnätsföreningen i syfte att skapa ett nätverk mellan nätägare, leverantörer, myndigheter och andra samarbetspartner för att stärka branschen.

Läs mer om evenemanget på SSNfs hemsida, se länk till höger.


Hoppas vi ses!