Nexans tilldelas ett kontrakt värt flera miljoner euro för vindkraftparker utanför Nederländernas kust

Ett större kontrakt avseende så kallade inter array-kablar på 66 kV med tillbehör är det första i ett femårigt ramavtal som Nexans och Ørsted nyligen ingått.

Map BorsseleParis La Défense, 7 november 2018 – Nederländerna planerar att öka sin förnybara energianvändning till 14 procent av sin energimix fram till 2020 och till 16 procent 2023. Havsbaserad vindkraft är en viktig del i denna omställning, och en viktig milstolpe nås år 2020 när Ørsteds havsvindparker Borssele 1 och 2 tas i bruk. Nexans spelar en viktig roll i projektet genom att leverera kabel (72,5 kV) för havsförläggning med en sammanlagd längd på mellan 170 km och 190 km inom ramen för ett kontrakt värt flera miljoner euro. Kablarna ska förbinda turbinerna sinsemellan och med de havsbaserade transformatorstationerna.

Elbehov för en miljon hushåll
Borssele 1 och 2 ligger cirka 23 km utanför nederländska kusten där vattendjupet är 14 till 36 meter. De två vindparkerna kommer tillsammans att ha 94 vindturbiner som alstrar 752 megawatt (MW), vilket motsvarar elbehovet hos runt en miljon hushåll.
Som en del av det nya femåriga ramavtalet har Ørsted gett Nexans i uppdrag att leverera och installera trefas-kopparkablar på 66 kV med två ledarareor. Kablarna kommer dels att dras mellan vindturbinerna, dels mellan turbinerna och transformatorstationerna, varifrån elen transporteras till fastlandet.

Mindre förluster
Nexans ska även leverera tillhörande fästelement och tillbehör till projektet, däribland T kopplingar för 66 kV-kablar som är konstruerade speciellt för vindparker med en standardiserad, robust och enkel anslutningslösning.
 – Borssele-projektet blir det första där Ørsted använder Nexans nya 66 kV-kablar för sina havsvindparker. Genom att använda ett högre volttal minskar förlusterna jämfört med om man skulle valt 33 kV- eller 36 kV-kablar. Nexans är stolta över att vara världens enda leverantör som i dagsläget kan förse denna nya generation av vindparker med egenutvecklade avancerade kablar och anslutningslösningar för en maximal arbetsspänning på 72,5 kV, säger Vincent Dessale, Senior Executive Vice President för Subsea and Land Systems Business Group på Nexans.
66 kVNexans har tidigare levererat sjökablar för havsvindparker till Ørsted (tidigare Dong Energy). Nexans sortiment av tekniskt avancerade tillbehör används redan för att förbinda tre av världens första pilotvindkraftverk på 66 kV som beställts för Nordsjön de senaste två åren.

Leverans under 2019
Inter-array-kablarna för Borssele 1 och 2 tillverkas av Nexans Germany i Hannover med planerad leverans under 2019. Efter dragningen på havsbotten ska Nexans Subsea och Land systems under 2020 svara för den slutliga kopplingen till turbinbaserna med hjälp av Nexans kabelskarvningsspecialister. Kabeltillbehören levereras från Nexans Euromold-anläggning i Erembodegem, Belgien.

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Ksenia Kanareva Press relations
Tel Tel: +33 (0) 1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Marième Diop Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com