Nytt nummer av Kabelvärden: Affärer med vind i ryggen

Två kilometer från Nexans fabriksområde i Grimsås snurrar 13 vindkraftverk som kan försörja 30 000 hushåll med el.Nexans har levererat de kraftkablar som leder energin ut i elnätet och fiberkabel för styrning av verken. Vindkraft är en allt viktigare affär för Nexans Sweden.

Per Lundgren, Försäljningschef Infrastruktur Telekom och Elnät vid Nexans, behöver bara titta ut genom fönstret från sitt kontor för att se vindsnurrorna på den platå, där gränsen mellan Tranemo och Gislaveds kommuner går.
  – Det är mäktigt, framförallt när jag kommer in i Grimsås på morgnarna, säger han.
 

Ett projekt sedan länge
Redan 2009 kom han i kontakt med projektet, efter att ha besökt projektören Kraftö Vind AB och tagit del av planerna om att bygga en vindkraftpark nära Grimsås. Då var tanken att de skulle stå klara 2013-14.
  – Men dåtidens höga pris på elcertifikat stoppade bygget. Sedan kom en ny och förbättrad typ av snurror med högre torn, men de krävde nya tillstånd. Därför har projektet dragit ut på tiden.

Vindkraft Kabelvärden
Per Lundgren på plats i vindkraftsparken vid byggnationen.


Symbolvärde för Nexans
När det väl var dags att bygga snurrorna, tillverkade av Siemens Gamesa Renewable Energy, fanns det inte på kartan för Per Lundgren att någon annan leverantör än Nexans skulle få leverera kraftkabeln.
  – Det är klart att när snurrorna står två kilometer från vår fabrik, så får de ett symbolvärde. Den ordern fick inte gå oss förbi.
Så blev det. Nu är vindkraftverken, med en tornhöjd på 120 meter och rotordiameter på 130 meter, byggda och förbundna med 14 kilometer 36 kV kraftkabel från Nexans. 12 kilometer av Nexans optokabel hanterar styrning och kommunikation mellan snurrorna. Kraftkabeln tar också elen vidare ut till de regionala kraftnäten.

Två mottagare
Här avviker denna park från de flesta, genom att ha två mottagare av energin.
  – Tio av vindkraftverken levererar el med en spänning på 33kV till projektets nybyggda transformatorstation, där spänningen transformeras till 40 kV och matas ut på Vattenfalls regionala kraftnät. Tre av snurrorna levererar el med en spänning på 10 kV till E.On, via E.On:s station på Nexans fabriksområde. På det här sättet optimeras nyttjandet av tillstånd fullt ut, och därmed också vinden som kraftkälla, berättar Mats Gyllklint,
Construction director vid Kraftö Vind AB.

Vindkraftsparken i Grimsas_500
Den färdiga parken.

 

Läs mer om vindparken i Grimsås i Kabelvärden #2, 2018.


Detta är inledningen på temaartikeln i årets andra nummer av Kabelvärden. Hela artikeln finns i den tidning som nu är på väg ut till alla våra prenumeranter. Du kan även läsa artikeln i den pdf-fil som finns här till höger.

Prenumerationen är kostnadsfri. Vill du prenumerera på tidningen, kontakta Åsa Dahlberg enligt nedan kontaktuppgifter.

Kontakt:

Åsa Dahlberg Redaktör
Tel 0325-80166
Fax 0325-80324
asa.dahlberg@nexans.com
Eva Wallin Kommunikationschef
Tel 0325 - 801 98
Fax 0325 - 803 24
eva.wallin@nexans.com