CPR-klassad kabel in i byggnaden är säkrare och mer kostnadseffektivt

Nexans är ensamma på marknaden om att förorda brandklassad serivsledning hela vägen in i en fastighet. Det främsta skälet till att använda brandklassad kabel är förstås att minimera risken för brandspridning. Effekten blir även en kostnadseffektiv lösning.

Man vid elcentral

Enligt Boverkets tidigare regler var max tillåten oklassad kabellängd in i en byggnad 5 m, eftersom det nya regelverket innebär en förlängning upp till 20 m är det än viktigare att använda CPR-klassad servisledning. Brandklassad kabel som inte sprider brand är både mer kostnadseffektivt och dessutom säkrare.

Nu när inkopplingspunkten tillåts ligga 20 meter in i en byggnad får du en ökad trygghet med
brandklassade kablar. Nexans brandklassade serviskablar AXQ Infra, EXQ Infra och FXQ Infra sprider inte brand, vilket ökar chansen att ta sig ut om något händer. De har dessutom samma prestanda som standardkablar och de är mjuka och lätta att arbeta med.

AXQ Infra

Mer information:

Kontakt:

Klarén Mats Produktchef Elnät
Tel 0325 - 80 170
Fax 0325 - 803 25
mats.klaren@nexans.com