Nexans markkablar används för att återställa den vackra miljön på den engelska landsbygden

Dorset 300Nexans har tilldelats ett kontrakt värt 35 miljoner euro för att leverera kablar till Morgan Sindall Infrastructure som en del i National Grids projekt med namnet Dorset VIP (visual impact provision). Projektet syftar till att ersätta luftledningar med markförlagda högspänningskablar från Nexans så att 22 pyloner kan monteras ned.

Paris La Défense, 29 april 2019 – Nexans har tilldelats ett kontrakt värt 35 miljoner euro avseende leverans av högspänningsmarkkablar till ett projekt som ska förbättra det visuella intrycket av Dorset. Beställningen kommer från huvudentreprenören Morgan Sindall Infrastructure och är en del i deras ramavtal om markförlagda kraftkablar till National Grid.

Nexans bidrar med expertis
Projektet kommer att fokusera på att minska det visuella intrycket av en 8,8 kilometer lång sektion av en luftledning (400 kV) och ersätta den med en nergrävd ledning så att 22 pyloner kan monteras ned. Arbetet omfattar även konstruktion av två nya ställverk som behövs för att koppla ihop de nya markkablarna med den återstående luftledningen.
Nexans ska leverera över 100 km specialframtagen högspänd kabel med kopparledare och PEX-isolering som lämpar sig för markförläggning. Kablarna kommer att användas för att konstruera två 3-faskretsar, var och en med två kablar per fas. Nexans tillhandahåller även tillbehör och skarvningstjänster.
 – Vi är mycket glada över att få delta i detta viktiga National Grid-projekt och kunna visa upp vår kapacitet inom markkabel för att minska det visuella intrycket av högspännings-kraftledningar. Nexans har haft ett intensivt samarbete med Morgan Sindall Infrastructure sedan början av designprocessen som redan nått den fas där vi håller på med förfining och optimering av kabelsystemet. Det blir spännande för hela teknikteamet när de första kabellängderna tillverkas i vår strängpressningslinje och de första tillbehören kommer ur pressen. Nexans fortsätter att bistå projektet med sin renommerade tekniska expertis för att skapa bästa värde för National Grid, säger Laurent Guillaumin, Nexans Business Development Director UK/Ireland Subsea and Land Systems.
 

Klart inom tre år
Anläggningsarbetet beräknas starta under våren 2019 och tar upp till tre år att slutföra, inräknat nedmonteringen av den befintliga ledningen och pylonerna.
Kablarna kommer att tillverkas av Nexans belgiska anläggning i Charleroi, medan tillbehören levereras av Nexans anläggning i Cortaillaud, Schweiz. Skarvningstjänsterna utförs av Nexans brittiska installationsteam.
För mer information, besök www.nexans.com

 

Mer information:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com
Ksenia Kanareva Press relations
Tel  +33 (0)1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Marieme Diop Investor relations
Tel +33 (0)1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com
Michel Gédéon Financial communication
Tel +33 (0)1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom ett omfattande utbud av avancerade kabelsystem, lösningar och innovativa tjänster. I mer än 120 år har Nexans försett kunderna med avancerade kabelsystem för kraft- och dataöverföring. Numera bistår koncernen även kunderna med rådgivning och utformning av lösningar och tjänster som maximerar prestanda och effektivitet i kundernas projekt inom fyra huvudaffärsområden: Byggnader & Markanläggningar (el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (dataöverföring, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (förnybar energi, transporter, olja och gas, automation). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger också till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, NEMA, ICF och CIGRE, för att nämna några. Nexans har närmare 27 000 anställda och industriell verksamhet i 34 länder och försäljningsverksamhet över hela världen. Koncernens nettoomsättning uppgick 2018 till 6,5 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på Euronext Paris (A-listan).