Nexans kvalificerar högspänningskabel på rekorddjup

Nexans har kvalificerat sitt 420 kV-PEX-kabelsystem för användning på vattendjup ner till 550 meter för BKK:s nya kraftförbindelse över Fensfjorden.

Detta öppnar upp nya möjligheter att konstruera högspänningskablar för installation på större vattendjup än tidigare. 

Världsrekord 300Paris La Défense, 22 juli 2019 – Nexans, ledande inom avancerade kabelsystem, lösningar och tjänster, har genomfört det slutliga typtestet för att kvalificera sin avancerade PEX-kabel på 420 kV för havsförläggning på 550 meters djup – och slår därmed ett nytt världsrekord. Typtestningen av kabeln, utförd av Nexans Norway, är en viktig förberedelse för projektet som ska skapa en kraftförbindelse över Fensfjorden i Bergen-området. Fjorden är cirka 8 kilometer bred, och 526 meter som djupast.
Vill stärka elnätet
BKK Nett AS, ett av Norges största energibolag, har en omfattande plan för att stärka kraftnätet på det norska Västlandet där Fensfjorden-projektet är en del. Planen omfattar en ny 420 KV-ledning mellan Modalen och Mongstad som ska ge en stabil och tillförlitlig strömförsörjning till över 420 000 invånare, industrier och företag i regionen. 

Ivar Rolfstad, Nexans projektledare, kommenterar: 
– Vi har all anledning att vara stolta över vad vi åstadkommit. Vi har flyttat fram gränserna för vad som är tekniskt möjligt och slagit vårt eget världsrekord! 

Nexans hade även det tidigare världsrekordet, med en 20 kilometer lång PEX-isolerad 420 kV-ledning installerad på 390 meters djup i Hjeltefjorden i Norge.

Nexans har utvecklat och tillverkat Fensfjorden-kabeln vid sin norska anläggning i Halden. Installation och arbeten på fjordbotten utförs av Nexans eget kabelläggningsfartyg, C/S Nexans Skagerrak, längre fram i år. 

Kontakt:

Ksenia Kanareva Press relations
Tel  +33 (0)1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom ett omfattande utbud av avancerade kabelsystem, lösningar och innovativa tjänster. I mer än 120 år har Nexans försett kunderna med avancerade kabelsystem för kraft- och dataöverföring. Numera bistår koncernen även kunderna med rådgivning och utformning av lösningar och tjänster som maximerar prestanda och effektivitet i kundernas projekt inom fyra huvudaffärsområden: Byggnader & Markanläggningar (el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (dataöverföring, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (förnybar energi, transporter, olja och gas, automation). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger också till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, NEMA, ICF och CIGRE, för att nämna några. Nexans har närmare 27 000 anställda och industriell verksamhet i 34 länder och försäljningsverksamhet över hela världen. Koncernens nettoomsättning uppgick 2018 till 6,5 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på Euronext Paris (A-listan).