Mer energi till världen tack vare Nexans Aurora

Den 15 oktober 2019 stod Nexans värd för den storslagna köldragningsceremonin – ett viktigt steg i byggandet av företagets innovativa kabelinstallationsfartyg Nexans Aurora.

Fartygsskrovet byggs just nu på det polska fartygsvarvet CRIST. Arbetet kommer sedan att slutföras på Ulstein-varvet i Norge, med planerad leverans 2021.

Installation över hela världen
Auroras konstruktion bygger på den samlade erfarenheten hos Nexans, Skipsteknisk, Ulstein Verft och MAATS Tech, var och en världsledande på sitt område. Målsättningen är att producera ett fartyg för installation av kabel- och umbilicalsystem i såväl grunda som djupa vatten runt om i världen. 

Ragnhild Katteland, Vice President Subsea & Land Systems säger i en kommentar:
 – Byggandet av detta innovativa kabelläggningsfartyg är en betydelsefull milstolpe i vår långsiktiga strategi för den framtida globala energimarknaden. Det skapar förutsättningar för Nexans att behålla och utöka sin ställning som en betydande totalentreprenadsaktör inom kablar för havsförläggning. Möjligheten att installera kablar på ännu större djup än tidigare kommer att bidra till att trygga världens energiförsörjning och snabba på skiftet till miljövänlig, grön el från förnybara källor. Nexans Aurora kommer att vara en mycket viktig tillgång. 

Energi till världen 
Med en kapacitet på 10 000 ton, dubbel svängskiva och en världsledande fartygsdesign är Aurora väl rustat för komplexa anläggningsarbeten i svåra väderförhållanden över hela världen. Fartyget spelar en viktig roll vid installationen av Nexans avancerade högspänningskablar till havs som ska ge mer energi till världen, hjälpa till att koppla ihop havsvindparker med elnäten på land, stötta elektrifieringen av havsbaserade olje- och gasinstallationer och skapa kabelförbindelser mellan länder. 

Läs pressmeddelandet  sin helhet på nexans.com

Nexans Aurora 500

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com
Ksenia Kanareva Press relations
Tel  +33 (0)1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Marieme Diop Investor relations
Tel +33 (0)1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com
Aurelia Baudey-Vignaud Investor relations
Tel +33 (0)1 78 15 03 94
aurelia.baudey-vignaud@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom ett omfattande utbud av avancerade kabelsystem, lösningar och innovativa tjänster. I mer än 120 år har Nexans försett kunderna med avancerade kabelsystem för kraft- och dataöverföring. Numera bistår koncernen även kunderna med rådgivning och utformning av lösningar och tjänster som maximerar prestanda och effektivitet i kundernas projekt inom fyra huvudaffärsområden: Byggnader & Markanläggningar (el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (dataöverföring, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (förnybar energi, transporter, olja och gas, automation). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger också till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, NEMA, ICF och CIGRE, för att nämna några. Nexans har närmare 27 000 anställda och industriell verksamhet i 34 länder och försäljningsverksamhet över hela världen. Koncernens nettoomsättning uppgick 2018 till 6,5 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på Euronext Paris (A-listan).