Nexans utsett till huvudleverantör av exportkablar för havsbaserade vindparksprojektet Seagreen

Nexans är SSE:s förstahandsval av leverantör för konstruktion, produktion och installation av exportkablar på land och till havs för vindparksprojektet Seagreen med en kapacitet på 1 075 MW.

Seagreen_300Paris La Défense, 4 november 2019 – Nexans har utsetts till huvudleverantör av SSE för konstruktion, produktion och installation av exportkablar för mark- och havsförläggning till första utbyggnadsfasen i vindparksprojektet Seagreen. Denna första fas omfattar vindparkerna Seagreen Alpha och Bravo som är under uppförande utanför skotska kusten i höjd med Angus-regionen. Med en total kapacitet på 1 075 MW kommer de att vara det största vindparksprojektet i Skottland när de tas i drift under 2024.

Nexans ska leverera och installera tre havsexportkablar, 65 km långa, samt tre markexportkablar, 20 km långa, för projektet.

  – Vi är glada att kunna meddela att Nexans blir vår huvudleverantör för konstruktion, leverans och installation av havs- och markexportkablar. Nexans är ett av världens ledande företag inom detta område och detta avtal utgör ett viktigt steg för Seagreen-projektet, säger Seagreens projektledare John Hill.

  – Vi är mycket nöjda över att ha vunnit detta kontrakt från SSE och ser fram emot att få bidra till kraftöverföringen från Skottlands största vindpark, säger Vincent Desale, Nexans Senior Vice President för koncernens Subsea and Land System-division.

SSE Renewables, Seagreens ägare, genomför en rad event under namnet ”Meet the Buyer” den 5–7 november i Inverness, Aberdeen respektive Dundee för att marknadsföra kontraktsmöjligheter för lokala företag som vill engagera sig i Seagreen-projektet. Nexans kommer att delta i dessa event för att träffa aktörerna i leverantörskedjan och diskutera deras tjänsteutbud för projektet.

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com
Ksenia Kanareva Press relations
Tel  +33 (0)1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Aurelia Baudey-Vignaud Investor relations
Tel +33 (0)1 78 15 03 94
aurelia.baudey-vignaud@nexans.com
Marieme Diop Investor relations
Tel +33 (0)1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom ett omfattande utbud av avancerade kabelsystem, lösningar och innovativa tjänster. I mer än 120 år har Nexans försett kunderna med avancerade kabelsystem för kraft- och dataöverföring. Numera bistår koncernen även kunderna med rådgivning och utformning av lösningar och tjänster som maximerar prestanda och effektivitet i kundernas projekt inom fyra huvudaffärsområden: Byggnader & Markanläggningar (el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (dataöverföring, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (förnybar energi, transporter, olja och gas, automation). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger också till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, NEMA, ICF och CIGRE, för att nämna några. Nexans har närmare 27 000 anställda och industriell verksamhet i 34 länder och försäljningsverksamhet över hela världen. Koncernens nettoomsättning uppgick 2018 till 6,5 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på Euronext Paris (A-listan).