Nexans EcoCalculator - ett användarvänligt verktyg för ett optimalt kabelval

​EcoCalculator hjälper installatörer, konsulter, slutkunder och andra intressenter att välja den bästa kabellösningen för att minska energiförluster och därmed CO2-utsläpp.

EcoCalculator

Syftet med EcoCalculator är att fokusera på energiförluster under användningsfasen, eftersom ca 90 procent av en elkabels miljöpåverkan uppkommer i användningsstadiet enligt LCA analyser, utförda av Nexans research center i Lyon. 

Beräkningen förutsätter att en teknisk dimensionering redan är gjord. För detta används med fördel Nexans dimensioneringsverktyg Easycalc. Du väljer den kabeltyp och area som du kommit fram till att använda i din installation. Därefter fyller du i ett antal parametrar som t.ex. belastning, installationslängd, beräknad livslängd och utnyttjandegrad. Utifrån denna information görs en ekonomisk och miljömässig beräkning där resultaten/fördelarna med varje kabel som EcoCalculator föreslår kommer att presenteras enligt 3 kriterier: 

Energy EcoCalculator räknar ut hur mycket energi du sparar i kWh och kronor.
CO EcoCalculator räknar ut hur mycket du sänker koldioxidutsläppen i kg CO2-ekvivalenter.
Life EcoCalculator gör beräkningen enbart med halogenfria kablar.

 

Läs mer om EcoCalculator

Läs mer om beräkningsverktyget Easycalc

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Aron Andersson Produktchef Installation
Tel 0325-801 33
aron.andersson@nexans.com
Mats Klarén Produktchef Elnät
Tel 0325 - 80 170
mats.klaren@nexans.com