Nexans Aurora färdigställs nu på Ulsteins varv

Det var i juni 2018 som Nexans och Ulstein undertecknade kontraktat om att bygga ett stort, modernt kabelläggningsfartyg (CLV) för att kunna stötta Nexans verksamhet inom offshore och vind.

Nexans Aurora 500
Nexans Aurora har fram tills nu fått växa fram bit för bit på det polska varvet CRIST. Men nu har det blivit dags för norska Ulstein Verft att ta över färdigställandet av det stora fartyget som i framtiden kommer korsa världens oceaner.
 
Den 15 juni ankom Nexans Aurora till Ulsteinvik, Norge efter att ha bogserats från Polen under flera dagar. Hennes skrov har nu placerats i dockan vid Ulstein Verft för att man ska utföra VVS-, isolerings- och elarbeten samt färdigutrusta henne med allt som kan behövas för att kunna lägga ner väldiga kraftkablar på havets botten. 
 
Förberedd inför framtiden
Nexans Aurora är nästan 150 m långt och 31 m bred. Efter sin jungfruresa kommer hon att kunna utföra avancerade konstruktionsuppgifter långt ute till havs. Hon kommer att ha såväl struktur- och systemkapacitet som en flexibel design för att enkelt kunna anpassas och justeras alltefter behoven ändras framöver.
 
Stor kapacitet
Det kommer bli ett välutrustat fartyg med omfattande kabelhanteringsfunktioner. Bland annat får hon en kabelkarusell med en kabelkapacitet på 10 000 ton trumma försedd med dubbla kantlinjer för säker och effektiv hantering.
Ombord gör man också plats för ett avgränsat område avsett för kabelskarvning. Det blir en säker och kontrollerad arbetsmiljö som säkerställer samma leveransstandard som den i fabriken.   
 
I trygga händer
Den samlade kombinationen av erfarenhet och expertis inom Nexans, Ship Engineering, Ulstein Verft och MAATS Tech som alla är världsledande inom sina respektive områden, har möjliggjort utvecklingen av ett kabelinstallationsfartyg som kan ta uppdrag över hela världen och som kan operera på såväl grunt som djupt vatten.
 
Välkommen till Norge, Nexans Aurora!