GRHSQ - finns nu även med 192 fiber

Fiberoptisk kabel för förläggning inomhus eller utomhus i kanalisation.

GRHSQ

Kabeln är avsedd att användas i ortssammanbindande nät, ortsnät, områdesnät och fastighetsområdesnät. Den har robust konstruktion och tuber i spårkärna. Den är avsedd för förläggning inomhus eller utomhus i kanalisation. Fiberkabeln har CPR-klass Dca och hög trycktålighet 6kN och slagtålighet 40J.

Används därför med fördel där man kan förvänta sig att kabeln utsätts för yttre påfrestningar. Det kan exempelvis vara att kabeln ligger på en kabelstege tillsammans eller under andra tyngre kablar.

För en enklare vardag.

Läs mer om GRHSQ

Mer information:

Kontakt:

Johannes Josefsson Produktchef Fiberoptiska Kablar
Tel 0325-802 95
johannes.josefsson@nexans.com