Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Nästa generations mobilnät 5G är precis runt hörnet. Den nya tekniken väntas bryta ny mark i den pågående digitaliseringen med mycket snabba hastigheter och låga svarstider och förväntningarna inom många områden är höga. Inte minst när det gäller krav på ett driftsäkert nätverk utan risk för störningar och avbrott. Där kommer den underliggande infrastrukturen spela en central och viktig roll.

Skyline

Som en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi på Nexans tillgodose alla behov av kabelsystem för 5G. Vi arbetar dels med att göra våra kabelsystem säkra, effektiva och robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att enkelt hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.


Kontinuerlig utveckling och innovation
5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter. Med lokal närvaro i marknaden och styrkan av en internationell koncern i ryggen har Nexans redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på.


”Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande” Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Mer information:

Kontakt:

Josefsson Johannes Kommersiell Produktchef Fiber
Tel +46 325 802 95
johannes.josefsson@nexans.com
Oliver Imgård Orre KAM Specialist Telecom
Tel +46 325 805 03
oliver.oree_imgard@nexans.com

Om Nexans 2020

Nexans är en drivande kraft i världens omställning till en mer uppkopplad och hållbar energiframtid. I mer än 120 år har bolaget tryggat tillgången på energi genom att erbjuda kunder avancerade kabelteknologier för kraft- och dataöverföring. Utöver kabellösningar erbjuder Nexans idag sina kunder en komplett service baserad på digital teknologi för att maximera prestandan och effektiviteten i deras affärskritiska utrustning. Koncernen utvecklar lösningar och tjänster i hela värdekedjan inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger också till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) och CIGRE. Med en industriell närvaro i 34 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2019 närmare 26 000 anställda och en nettoomsättning på 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på Euronext Paris (A-listan). För mer information, besök www.nexans.com

nexans.com