Prisjustering

Nexans Sweden AB justerar priserna per den 1 april 2021.

Med anledning av utvecklingen på råvarumarknaden, tvingas vi avisera en ny prisjustering av våra kablar på listorna 00:1, 01, 02, 03, 04, 05 samt lista 48.
Prisjusteringen kommer att träda i kraft 1:e april 2021, och vi kommer att sända reviderade prislistor efter februari månads utgång.