Nexans hjälper Nordnorge med kraftförsörjning

Nexans tilldelas kontrakt för havskraftkabel över Hadselfjorden för att förbättra elförsörjningen till ögrupper i Nordnorge.

  • Projektet omfattar en kraftlänk på 170 kV över en fjord i Nordnorge, en sträcka på nästan 9 kilometer och ett djup på 200 meter.
  • Kontraktet är värt över 18 miljoner euro.
  • Nexans ska leverera en specialutvecklad systemlösning för att säkerställa en avbrottsfri elförsörjning till befolkningen i Lofoten och Vesterålen.
 
 
Paris, 9 februari 2021 – Nexans har tilldelats en stor order från Statnett, Norges statsägda elnäts- och systemoperatör, avseende leverans och installation av en ny havsförlagd högspänningslänk över Hadselfjorden i Nordnorge. Projektet är avgörande för att uppnå en mer stabil kraftförsörjning till de cirka 50 000 invånarna på ögrupperna Lofoten och Vesterålen.
 

Hadselfjordskabelprojektet är viktigt för Statnett eftersom den nuvarande kabeln, installerad 1977, har passerat sin tekniska livslängd. Nexans kommer att uppgradera förbindelsen genom att installera två kabelsystem på 170 kV, som dras en sträcka om cirka 8,8 km, som mest på 200 meters djup.

 

Enligt Elisabeth V. Vardheim, Statnetts bygg- och anläggningsdirektör kommer ”Hadselfjordsprojektet att förbättra elförsörjningen i regionen och underlätta framtida elektrifiering och utveckling på öarna. Kabelkontraktet är den viktigaste delen av projektet, och vi ser fram emot att samarbeta med Nexans kring denna del. Vi har i tidigare projekt goda erfarenheter av Nexans som leverantör.
 

Kablarna ska läggas över Hadselfjorden, mellan Fiskebøl och Melbu i Vesterålen. EPCI-kontraktet omfattar ingenjörsarbete, anskaffning, konstruktion och installation av kabelsystem baserade på Nexans välbeprövade PEX-teknik (tvärbunden polyeten) för havskablar. 3-ledarkablarna kommer att ha integrerade fiberoptiska element för både kommunikation och distribuerad temperaturavläsning (DTS).

I kontraktet ingår även enledarkablar av PEX-typ till den landbaserade delen av kraftlänken samt tillbehör som kabeltermineringar, skarvdon, jordningssystem och antikorrosionssystem.
 

Hadselfjordskablarna kommer att tillverkas på Nexans specialfabrik för havskraftkablar i Halden, Norge, och de fiberoptiska elementen i Nexans anläggning i Rognan, Nordnorge. Kablarna har en livslängd på 40 år och installationen är planerad att börja under 2022.
 

Ragnhild Katteland, Executive Vice President för Subsea & Land Systems Business Group vid Nexans, kommenterar: ”Vårt företagsmotto ”Elektrifiera framtiden” ligger helt i linje med vårt mångåriga samarbete med Statnett i flera olika typer av projekt, däribland kraftlänkar i norska fjordar. Vi är därför glada över att Statnett än en gång har gett oss förtroendet, den här gången i Hadselfjordsprojektet."

Hadselfjord_500

Kontakt:

Catherine Garipoglu VP Communication
Tel +33 06 08 68 83 68
catherine.garipoglu@nexans.com
Minaa El Baz Media Communication
Tel +33 (0)1 78 15 04 65
minaa.el_baz@nexans.com
Aurelia Baudey-Vignaud Investor relations
Tel +33 (0)1 78 15 03 94
aurelia.baudey-vignaud@nexans.com
Elodie Robbe-Mouillot Financial Communication
Tel Tel.: +33 (0)1 78 15 03 87
elodie.robbe-mouillot@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global aktör inom energiomställning med ambitionen att elektrifiera framtiden. I mer än hundra år har Nexans haft en viktig roll i elektrifieringen av världen. Med cirka 25 000 anställda i 38 länder är Nexans en drivande kraft i skiftet till en ny elektrifierad värld: säker, hållbar, förnybar, fossilfri och tillgänglig för alla. Nexans nettoomsättning (i standardmetallpriser) uppgick 2020 till 5,7 miljarder euro. Koncernen utvecklar lösningar och tjänster i hela värdekedjan inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. Nexans, som sedan 2008 är medlem i FN:s Global Compact, har åtagit sig att bidra till en ansvarsfull världsekonomi och verkar för att de tio principerna som bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ska efterlevas av bolagets samtliga intressenter. Nexans förbinder sig att vara koldioxidneutralt senast 2030, och var det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger också till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, NEMA, ICF och CIGRE. Nexans är börsnoterat på Euronext Paris (A-listan). För mer information, besök www.nexans.se

nexans.com