Vind – TA TILLVARA KRAFTEN!

Stockholmsmässan 14 –15 september

vindloggaÅrets vindkraftsmässa äger rum på Stockholmsmässan den 14 – 15 september 2011. Mässan räknar med cirka 1 500 besökare och 100 utställare. Huvudsyftet med mässan är att bygga starka nätverk och sprida kunskap om vindkraft. Årets tema är "Ta tillvara kraften!"

Vi på Nexans kommer att visa vårt erbjudande vad gäller vindlösningar i vår monter A03:41. 
 
Om du inte anmält dig - gör det här och nu!

Sista dag för anmälan via webben är den 5 september.

Kontakt:

Roger Svedberg Tel 031 - 792 77 57
roger.svedberg@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.