Nexans servar Wimbledon

ALSECURE-kablar håller igång turneringen under stort byggprojekt

Nexans ALSECURE-kablar på Wibledon2007-06-25 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, meddelar att deras brandsäkra kablar bidrar till att årets tennisturnering i Wimbledon kan äga rum mitt under ett stort ombyggnadsprojekt av arenan. Nexans har levererat mer än 5 km av Nexans ALSECURE NXS-kabel. ALSECURE NXS är en brandhärdig kabel med minimal rökutveckling och är konstruerad för att skydda människor och egendom från giftiga gaser och farlig rök i händelse av brand. Kablarna har installerats under de senaste två månaderna och skall försörja den stora, legendariska tennisanläggningen med ström, bland annat till belysning, restaurang- och gemensamhetsutrymmen, kommentatorernas hytter och poängtavlor.  

The All England Lawn Tennis Club är mitt uppe i ett stort ombyggnadsprojekt. Man ska bygga ett nytt, genomskinligt och skjutbart tak över centercourten för att öka antalet sittplatser från 13 800 till 15 000 och utvidga serveringsmöjligheterna.

“Vi sökte en armerad kabel som var enkel att installera och Nexans ALSECURE NXS-kablar uppfyllde båda önskemålen. Dessutom kunde de levereras från den ena dagen till den andra, vilket är mycket värdefullt när man som vi arbetar med ett byggprojekt som skall gå snabbt, säger Geoff Williams på elinstallationsfirman Pace Services.

Croydon-baserade grossisten Rexel Senate levererade kablarna till Pace, som arbetar för projektets entreprenör, Galliford Try.

Eget skyddshölje
ALSECURE NXS-kablarna är lämpliga för såväl inomhus- som utomhusinstallationer. De är idealiska för delade väggar och hålrum eftersom de har ett skyddshölje. Därmed försvinner behovet av dyra ledningar och ståltrådsarmerade kablar.


I Sverige marknadsförs Nexans ALSECURE-kablar under varumärket IKOSAFE.

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.