Nexans nya mellanspänningskabel, RHEYFIRM (RS), för fartyg vid kaj bidrar till renare hamnar

Ship-to-shorekablar innebär att fartyg som ligger vid kaj kan stänga av sina motorer och ansluta sig till det lokala elnätet. Därmed minskar luftutsläpp och buller.

2007-09-12 – Nexans, ett världsledande företag inom kabelindustrin, har utvecklat en innovativ hybridkabel för mellanspänning, en så kallad ship-to-shore-anslutningskabel. Med denna kabel kan fartyg som ligger vid kaj stänga av motorerna och ansluta till det lokala elnätet. Samtidigt får fartygen tillgång till data- och telenät. Miljöfrågor är en högprioriterad fråga för fartygsindustrin och hamnmyndigheterna. Den nya kabeln ger alltså stora fartyg möjlighet att använda landström, även kallat AMP (Alternative Maritime Power). Fördelarna med denna teknik är att det inte bildas några växthusgaser när båten ligger i hamn samtidig som bullernivån sänks och bränslekostnaderna minskar.

FartygsillustrationNexans hybridkabel för landström heter RHEYFIRM (RS) och har i första hand utvecklats för den nya generationen av stora containerfartyg, LNG-tankers, färjor och kryssningsfartyg som drar enorma mängder ström (normalt 1–5 MW och strömstyrkor på över 300 A) för sina värme-, luftkonditionerings-, belysnings- och datorstyrsystem.

Fartyg – den största luftföroreningskällan

Det ställs allt större politiska krav på rederier och hamnmyndigheter runt om i världen att förbättra luftkvaliteten i hamnarna, särskilt som hamnarna ofta återfinns i tättbe¬folkade städer. Enligt en rapport från EU 2005 ”börjar fartyg snabbt bli den största luftföroreningskällan inom EU. Om inte ytterligare åtgärder vidtas beräknas utsläppen från fartyg år 2020 vara större än de samlade luftutsläppen från land (källa: Clean Air for Europe impact assessment, sid 31).

I maj 2006 antog EU-kommissionen en “rekommendation om främjande av landström för fartyg i gemenskapshamnar”. Landström för fartyg i hamn verkar också bli obligatoriskt i kommande lagstiftning i USA.

Trepartsutveckling

Nexans RHEYFIRM (RS) ship-to-shorekabel innehåller både mellanspänning (6/10 kV), styrledare och optiska fibrer för dataöverföring (telefon, internet etc.) i en och samma robusta kabel. Kabeldesignen ska underlätta ut- och upprullning från kajen. Kabeln har utvecklats i samarbete med SAM Electronics i Hamburg, Tyskland, som är en av Nexans ledande ombordkabelkunder. Cavotec har konstruerat tillhörande kabeltrummor, uttag och kontakter för att skapa ett komplett anslutningssystem.

RHEYFIRM (RS) är cirka 80 mm i diameter och består av tre 185 mm2 fasledare, två jorddon, som ger en effektiv ledarea på 95 mm2, fem styrledare och 12 optiska fibrer.

Omkring 2 000 meter kabel har redan levererats till 10 containerfartyg och Nexans, SAM Electronics och Cavotec marknadsför nu systemet över hela världen för att tillgodose stora hamnars behov av landström. Nexans Tyskland deltog i en arbetsgrupp för att utarbeta det första utkastet till en standard för den här kabeltypen. Utkastet diskuteras nu på internationell nivå och ett CDV (kommittéutkast för omröstning) förväntas i slutet av 2007.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.