Nexans levererar undervattenskablar för mellanspänning och kraftutrustning till Danmarks största havsvindkraftpark Horns Rev 2

2007-09-17 –Nexans, världens ledande kabeltillverkare, undertecknade nyligen ett kontrakt med DONG Energy A/S, Danmarks största energileverantör som bildades 2006 genom sammanslagning av sex danska kraftföretag, om leverans av sammanlagt 70 km undervattenskablar för mellanspänning (MV) till den danska havsvindkraftparken Horns Rev 2 som ska uppföras under de kommande två åren. Kablarna förbinder vindturbinerna med varandra och med den centrala havsförlagda transformatorstationen. De kommer att läggas på vattendjup mellan 9 och 18 meter.

Horns Rev windfarm 1Förutom undervattenskablarna, som levereras med tre olika diametrar, ska Nexans också leverera kraftutrustning och installationstjänster. Kablarna och kraftutrustningen kommer att produceras vid Nexans anläggningar i Hanover (Tyskland) och Halden (Norge). Leveranserna startar i april 2008 medan installationen börjar i juni 2008. Hela projektet ska vara klart sommaren 2009.

DONG Energy anlitade Nexans för det här omfattande projektet efter de positiva erfarenheterna från anläggningen Horns Rev 1, där Nexans levererade och installerade alla undervattenskraftkablarna. Till Horns Rev 2 kommer Nexans Group dessutom, liksom vid den föregående anläggningen, att leverera den undervattenskabel för högspänning (HV) som förbinder vindkraftparken med det danska elnätet på fastlandet.

När Horns Rev 2 är färdig kommer anläggningen att omfatta sammanlagt 91 vindturbiner, uppställda i tretton rader med sju turbiner i varje rad. Var och en av turbinerna har effekten 2,3 MW och den sammanlagda installerade effekten blir ungefär 210 MW. Det motsvarar grovt räknat elförbrukningen i 230 000 normala hushåll (tre personer). Horns Rev 2 kommer därmed att producera 25 procent extra elkraft jämfört med grannen Horns Rev 1, som ligger ungefär 11 km bort. Den nya vindkraftparken är placerad på en sandbank som ligger ungefär 27 km utanför den danska västkusten och sträcker sig ytterligare 14 km ut i havet.

Horns Rev windfarm 2

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.