Nexans utökar den framgångsrika produktserien GG45 med en ny 8-polig PCB-monterad Kat 7A-kontakt

Robust och driftsäker teknik för höga dataöverföringshastigheter gör nya GG45 8C-serien till den bästa lösningen för tillverkare av aktiv LAN-utrustning.

2007-09-25 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har lanserat en ny GG45 8-polig bredbandskontakt Kat 7A för användning på kretskort (PCB).

GG45-8C PCB-kontakten är en rätvinklig honkontakt som kan monteras på ett kretskort för dataöverföring och testutrustning i bredbandsnät samt för Kat7 PCB-paneler och korskopplingsdon. Fördelarna är enklare installation och utmärkt prestanda för kopparkabel med full bakåtkompatibilitet.

I likhet med övriga Nexans GG45-produkter har den nya 8 poliga kontakten exakt samma yttermått som den befintliga RJ45-kontakten, vilken ofta används för Ethernet-tillämpningar. Detta innebär att alla utrustningstillverkare runt om i världen kan fortsätta använda sin nuvarande design på både panelfront och kretskort när de går över till den nya, snabbare kontakten.

– Vi tror starkt på att GG45-8C PCB-kontakten kan bli nästa standard för kopparkabeltillämpningar på grund av det utökade frekvensområdet (upp till 1 500 MHz), vilket överträffar Kat7A-specifikationen IEC61076-3-110 med 500 MHz, och därtill det utmärkta signal/brusförhållandet, berättar Kevin Saint-Cyr, ansvarig för utveckling av det globala segmentet av LAN*-produkter inom Nexans.
– Den nya GG45-8C PCB-kontakten förstärker Nexans breda utbud av Kat7-produkter och kommer inledningsvis att bestå av en singelkontakt för PCB-montering, säger Hans Engberg, produktchef för datakablar vid Nexans IKO Sweden AB.

Nexans befintliga GG45 12-poliga kontakt har blivit certifierad av det oberoende tyska testinstitutet GHMT AG och uppfyller alla IEC-normer för generella kabelsystem upp till en bandbredd på 1 000 MHz. Kontakten har även en switch som gör att man kan växla mellan hög hastighet (600 MHz) och medelhastighet (250 MHz).

Nya GG45 8C-serien har åtta poler och fungerar endast vid höghastighetsöverföring, men med överföringsfrekvenser på upp till 1 500 MHz för den kompletta kanalen. Kontakterna har ingen switch för lägre frekvenser. 

GG45_PCB Lan
 

Länkar:

Kontakt:

Engberg Hans Produktchef metallisk telekabel
Tel 031 - 792 77 54
Fax 031 - 88 67 90
hans.engberg@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.