Nexans tar hem order för kabel mellan spanska fastlandet och Balearerna

2007-09-26 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har tecknat ett avtal med REE (Red Electrica de España) värt 146 miljoner euro. REE äger och driver större delen av de spanska kraftnäten. Nexans ska tillverka, frakta och installera en högspänningsledning med likström för sjöförläggning (250kV, 500MW) mellan det spanska fastlandet och Balearerna. Uppdraget ingår i COMETA-projektet (Conexión Mediterranea de Transporte de Alta tensión). Kabelprojektet COMETA, vars totala värde uppgår till 267 miljoner euro, kommer att genomföras av ett konsortium bestående av Nexans och Prysmian.

Map of Spain

Den nya länken kommer att försörjas av Spaniens 400 kV-nät och kommer att koppla samman en transformatorstation i Sagunto norr om Valencia på det spanska fastlandet med Mallorcas västra kust. Denna länk kommer även att förse andra öar i Balearerna genom sekundära ledningar på 132 kV och 33 kV, bland annat Mallorca-Menorca-länken och Mallorca-Ibiza-Formentera-länken.

I projektet ingår att Nexans ska leverera 240 kilometer högspänningskabel med likström (250 kV – 750 mm² kopparledning) för sjöförläggning, skyddad av dubbel galvaniserad ståltrådsarmering i djupvattenssektionen. Det kommer inte att behövas några anslutningar till havs eftersom kabeln är armerad och levereras i ett stycke. Nexans kommer även att leverera 2 x 240 kilometer fiberoptisk kabel (med 48 fibrer).

Ner på 1 410 meters djup

Sträckan där den nya kabelförbindelsen ska gå har ett maxdjup på 1 410 meter och över 145 km av Nexans del på 240 km kommer att förläggas på över 800 meters djup. Kablarna kommer att grävas ner för att skydda dem i den svåra miljön. 

Högspänningskabeln produceras vid Nexans nya anläggning i Tokyo-området  i Japan som har specialiserat sig på kraftsjökabel. Installationen startar hösten 2010 och hela projektet förväntas vara klart i mitten på 2011.

Till följd av den ökande turismen har på senare år många kraftförsörjningsprojekt till öar genomförts runt om i världen. Detta är en stark trend inom energiinfrastrukturbranschen och inte någon överraskning med tanke på den ökande energiförbrukningen i världen och behovet av förbindelseledningar. Genom att ta hem COMETA-odern bekräftar Nexans än en gång sin förmåga att hantera stora energiinfrastrukturprojekt, särskilt genom att utnyttja koncernens utökade produktionskapacitet," säger Patrick Barth, chef för Nexans högspänningsverksamhet.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.