Förlängt kabelkontrakt med Manitoba Hydro i Kanada

Nexans ska leverera kraftkabel de kommande fyra åren för omkring 21 miljoner euro.

2007-11-06 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har fått ett förlängt kontrakt på fyra år med Manitoba Hydro, el- och gasbolaget i den kanadensiska provinsen Manitoba. Kontraktet är värt cirka 21 miljoner euro.


Elnät och tillbehörAvtalet innebär en förlängning av samarbetet mellan Manitoba Hydro och Nexans i Kanada som inleddes 2001 när Nexans valdes till generalleverantör av all kabel.


Nexans tillhandahåller för närvarande 41 olika kablar, ledare och andra produkter som används för luft- och markledningar i Manitoba-provinsen. Bland annat ingår mellan- och lågspänningskabel, ledare i rent aluminium och stålaluminiumlina (ACSR).


Förutom kabelleveranserna har Nexans även ett team, bestående av försäljare och tekniker, på plats. Teamet övervakar installationer och deltar i gemensamma fortlöpande förbättringsprojekt.


Gordon Thursfield, Nexans chef för North America, kommenterar: ”Vi lyckades ta oss igenom Manitoba Hydros process för anbudsförfrågningar år 2001 och blev generalleverantör för samtliga kablar som behövs för kraftdistributionen. Detta kontrakt med ensamrätt har visat sig vara fördelaktigt för Manitoba Hydro eftersom vi håller en jämn kvalitet och ständigt förbättrar kundservicenivån samtidigt som kostnaderna minskar.”


Ledarna och kablarna som ska levereras de kommande fyra åren ska produceras lokalt vid Nexans fabrik i Weyburn i sydöstra Saskatchewan.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.

About Manitoba Hydro

Manitoba Hydro is a provincial Crown Corporation, providing electricity to 516,000 customers throughout the province and natural gas service to 260,000 customers in various communities. The corporation exports electricity to 30 electric utilities through its participation in four wholesale markets in Canada and the mid-western United States. In addition, the utility aggressively promotes energy conservation and savings through its many Power Smart programs.