Nexans installerar optokabel för snabbare datakommunikation över Bodensjön

Sjöförlagd optokabel länkar samman de tyska städerna Konstanz och Friedrichshafen

Kabelförläggning i Bodensjön2007-12-11 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har nyligen slutfört ett kontrakt för Stadtwerke Konstanz GmbH som gällde sjöförläggning av en optokabel tvärs över Bodensjön. Därmed skapas en ny ultrasnabb datalänk mellan de tyska städerna Konstanz och Friedrichshafen.

Konstanz och Friedrichshafen ligger på varsin sida av Bodensjön, den största sjön längs Rhen, mellan Tyskland, Schweiz och Österrike. Det lokala elbolaget Stadtwerke Konstanz ville förbättra datalänken mellan de båda städerna. Kabeldragning på land hade inneburit en lång sträckning runt sjön med kostnadskrävande grävarbeten.  En kabel på sjöbotten visade sig vara mer kostnadseffektiv.

Optokabeln, som väger över 30 ton och är 26 kilometer lång, tillverkades och levererades av Nexans i ett stycke för att undvika skarvningsarbeten. Innanför det robusta ytterhöljet finns fyra buntar med vardera 48 singelmodfibrer och varje bunt har fått ett hölje av rostfritt stål. Varje enskild fiber kan ultrasnabbt överföra stora mängder data, digitala televisionssignaler och ett nästan obegränsat antal telefonsamtal.

Miljöomsorg

Ett villkor för att Nexans skulle få ordern var att kabelmaterialen inte skulle förstöra dricksvattenreservoaren. Många orter på sjöns norra sida, i delstaten Baden-Württemberg, hämtar sitt dricksvatten från Bodensjön. Det var också viktigt att se till att kabeldragningen inte skadade flytt- och häckfåglar, lekplatser för fisk eller växtligheten vid stränderna.

Kabelinstallation

Sjöförläggningen av optokabeln, tillverkad i Nexans fabrik i Rognan, Norge, gick mycket smidigt tack vare att arbetet planerats och förberetts noggrant. För arbetet användes en passagerarfärja och det tog 13 timmar från Friedrichshafen till Konstanz. Med hjälp av ett GPS-navigeringssystem kunde teamet kontrollera att kabeln hamnade på rätt plats. Till sin hjälp hade man även referenspunkter på land.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.