Nexans vinner kraftkabelkontrakt i Thailand värt 8 miljoner euro

33 kV undervattenskabel installeras för kraftöverföring till öarna i Krabiprovinsen

2008-02-07 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har fått ett kontrakt värt 8 miljoner euro av Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD). Kontraktet avser leveranser av kraftsjökabel till ett projekt för nya elledningar mellan Krabi i södra Thailand och öarna i Andamansjön utanför Krabis kust. Projektet utförs på uppdrag av Thailands regionala elbolag, PEA (Provincial Electricity Authority), och syftet är att förbinda Krabiprovinsen med öarna Koh Siboya, Koh Pu, Koh Phi Phi Don, Raile Bay och Koh Lanta med en 33 kV undervattenskabel.

Projektet i Krabiprovinsen ingår i ett större program för att utveckla Thailands kraftnät. Fokus ligger på ökad kapacitet och bättre säkerhet för öarna. Bakgrunden är den snabbt växande tillströmningen av turister som lett till en kraftigt ökad elförbrukning. PEA beräknar att elkapaciteten kommer att öka med 10–15 procent per år framöver.

– Nexans har sedan länge varit etablerade i området och har byggt upp ett gott anseende i projekt för PEA. Det var avgörande för att vi skulle få kontraktet, säger Patrick Barth, chef för Nexans högspänningsverksamhet och tillägger:
– Vi har nyligen avslutat ett större kontrakt för PEA, där vi ingick i ett konsortium med ITD och levererade en 24 km lång 115 kV-ledning mellan fastlandet och ön Koh Samui.

Undervattenskablarna produceras vid Nexans fabrik i Halden och ska vara klara för leverans i oktober i år. De kommer att installeras av ITD:s marina avdelning.

 

Nexans fabrik i Halden

Nexans fabrik i norska Halden där kablarna ska tillverkas.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 800 anställda och en försäljning under 2007 på 7,4 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.