Nexans tog hem order på kabelleverans till kraftlänk mellan Finland och Sverige värd 1,4 miljarder kronor

Denna likströmskabel blir Nexans kraftfullaste hittills och kommer att öka kraftöverföringskapaciteten mellan Finland och Sverige med 40 procent.

2008-03-19 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har tagit hem ett kontrakt värt cirka 1,4 miljarder kronor. Beställare är det finska stamnätsföretaget Fingrid Oyj och dess svenska motsvarighet Svenska Kraftnät. Avtalet gäller tillverkning och installation av en likströmskabel (HVDC) för Fenno-Skan 2, den nya kraftlänken mellan Finland och Sverige.

Likströmslänken (HVDC) Fenno-Skan 2 kommer att ha en effekt på 800 megawatt och en spänning på 500 kilovolt vid kraftöverföring mellan södra Finland och Sverige. Kabeln, som är 200 kilometer, dras över Bottenhavet.  Länken kompletterar den befintliga Fenno-Skan-länken från 1989 som har en effekt på 550 megawatt och en spänning på 400 kilovolt. Kraftöverföringskapaciteten mellan de två länderna beräknas öka med 40 procent. Projektet innebär att den nordiska elmarknaden förbättras. Förbindelsen kommer också att minska förlusterna i de nordiska stamnäten och förbättra säkerheten i elsystemen.

Nexans ska leverera cirka 200 km specialtillverkad robust, oljeimpregnerad MIND kabel (Mass Impregnated Non-Draining) för både havsförläggningen och landdelen i projektet. Med en kopparledarea på 2 000 mm² blir detta den kraftfullaste HVDC kabel som Nexans har tillverkat hittills.

Fenno-Skan 2-kabeln kommer att tillverkas i Halden, Norge, med början hösten 2009. Installationen av havskabeln, på 100 meter som djupast, utförs med Nexans eget kabeldragningsfartyg – CS Skagerrak – våren 2011. Kabeln levereras i två oskarvade längder om vardera cirka 100 kilometer. Därmed behövs endast en skarvning till havs.

– Detta viktiga kontrakt för Fenno-Skan 2-projektet stärker Nexans ställning som en ledande tillverkare och installatör av avancerade kablar för undervattensförbindelser, säger Patrick Barth, chef för Nexans högspänningsverksamhet, och tillägger:
– Detta nya projekt bekräftar att internationella kraftförbindelser numera är en av de viktigaste drivfaktorerna på den globala energimarknaden.

Likströmslänk mellan Sverige och Finland

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 800 anställda och en försäljning under 2007 på 7,4 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.