Nexans sluter marinkabelskontrakt med BOURBON i Kina värt 13,4 miljarder dollar

3 146 km el- och signalkablar för installation på BOURBONs nya Offshore-fartyg

2008-03-26 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har slutit ett treårskontrakt värt 13,4 miljarder US-dollar. Kontraktet avser leverans av 3 146 kilometer specialkabel för installation på olje- och gastjänstebolaget Bourbon Offshores fartyg.

Tack vare sina expertkunskaper på offshoreområdet har Nexans fått i uppdrag att leverera 3 146 kilometer halogenfri elkabel med låg rökutveckling (0,6/1KV- och 250V-kraftkablar) samt signalkablar. Kablarna, som uppfyller de mest krävande internationella standarderna, kommer att installeras på 54 nya offshoreleveransfartyg (knappt 60 km per fartyg) som byggs för Bourbon på kinesiska skeppsvarv. Kablarna ska ge ström till bland annat utrustning och belysning.

De nya fartygen kommer att användas på olika sätt för att hjälpa företag som utvecklar olje- och gasfält till havs på olika platser i världen. Fartygen kommer att gå i skytteltrafik mellan plattformar och hamnar för att transportera anställda, material och utrustning.  En del av fartygen kommer även att användas för bogsering av oljeriggar till sin position.

– Varvsindustrin är ett prioriterat marknadssegment för Nexans eftersom det är ett tillväxtsegment, särskilt i Asien, och kräver många olika avancerade produkter. Nexans är en ledande leverantör av ombordkabel till de framstående varven i Kina. Det rör sig om säkra kabelsorter för alla fartygstyper: containerfartyg, olje- och naturgastankers samt flytande produktions- och lagerfartyg (FPSO), kommenterar Michel Lemaire, chef för Asien-Oceanienregionen hos Nexans.

Kablarna kommer att produceras vid Nexans fabriken i Shanghai, Kina. Kablarna komer att installeras från mitten av 2008 fram till 2010.

Skiss pp Bourbons nya fartyg

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 800 anställda och en försäljning under 2007 på 7,4 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.

About Bourbon

With 4,300 professionals and a fleet of 236 owned vessels, BOURBON offers, in more than 25 countries, a broad range of offshore oil and gas marine services. Under the Horizon 2012 plan, BOURBON intends to become the leader in modern offshore oil and gas marine services by offering the most demanding international clients worldwide a full line of new generation, innovative and high-performance vessels and an expanded offer of subsea services. BOURBON also specialises in bulk transport and protects the French coastline for the Merchant Marine. BOURBON is listed on Euronext Paris, compartment A and is included in the Deferred Settlement Service (SRD).
For further information: www.bourbon-online.com