Världens första installation av supraledare i ett högspänningsnät framgångsrikt testat på Long Island

Nexans sätter två världsrekord – den längsta kabeln med den högsta spänningen

 2008-04-30 - Världens längsta supraledande kabel för kraftöverföring – och med den högsta spänningen – testades nyligen framgångsrikt i Long Islands elnät. Beställare av supraledningen, som konstruerats och tillverkats av Nexans, världens ledande kabeltillverkare, är ett av de största kommunala elbolagen i USA, Long Island Power Authority (LIPA). Den 600 meter långa ledningen på 138 kV (574 MVA) består av tre parallella högtemperatursupraledare (HTS). Det blir världens första supraledarsystem som installeras i ett elnät som är i drift.

Avsikten med LIPA-projektet, som stöds av USA:s energidepartement (DOE), är att bekräfta att det går att installera en HTS-kabel i ett driftsatt högspänningsnät. Kabelsystemet, inklusive sex utomhusanslutningar till LIPA:s elnät, har utvecklats, tillverkats och installerats av Nexans. Kabeln använder HTS-ledare från American Superconductor Corporation (AMSC), som också är huvudentreprenör för projektet. Air Liquide har levererat kylsystemet som använder sig av flytande kvävgas.

Den supraledande kabeln har installerats i LIPA Holbrooks nätområde. Överförings¬kapaciteten ligger på 574 MVA – tillräckligt för att försörja 300 000 hushåll med el. Efter en inledande driftsperiod och uppföljning av prestanda och ekonomi, planerar LIPA att behålla supraledningen som en permanent del i sitt elnät.

Kabelinstallation hos LIPA

Fördelarna med HTS-kabel

HTS-kabel kan leda tre till fem gånger mer el än konventionella kopparkablar av samma storlek. Vid framtida elnätsutbyggnader kan temperaturoberoende, kompakta HTS-kablar installeras i befintliga nätområden, vilket minskar kostnaderna och miljöbelastningen. Med lägre impedans än i konventionell teknik, kan supraledande kablar placeras strategiskt i elnätet för att omfördela flödet från överbelastade kablar eller luftledningar. Detta är ett miljövänligt sätt att minska överbelastning i elnät. DOE ser HTS-kablar som en viktig komponent i ett modernt superelnät – fritt från flaskhalsar och med god överföringskapacitet till kunderna även från avlägsna kraftkällor, till exempel vindkraftsparker.

LIPA kabelLIPA kabel 3

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 800 anställda och en försäljning under 2007 på 7,4 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.