Nexans bryter ny mark med två nya koncept för kopparkabel

Nexans nya Kat 6A-koncept löser problemet med korta datalänkar vid installationer i datacenter och den nya Kat 7A-lösningen bereder väg för 40 Gb-revolutionen

2008-06-24 – Som världsledande inom kabelindustrin och expert på LAN-lösningar har Nexans lanserat två revolutionerande kopparkabelkoncept, med sina nya produktserier LANmark-6A och -7A. Det här tillkännagivandet följer kort efter att den internationella standarden för de nya kopparklasserna Cat 6A och Cat 7A har ratificerats. Cat 6A-standarden (500 MHz) har utvecklats för att stödja 10 Gb-applikationer medan Cat 7A-standarden (1000 MHz) är avsedd för 40 Gb.

Den här utvecklingen, där kopparkabel nu kan användas i frekvensområden upp till 1000 MHz, ger ytterligare belägg för att kopparlösningar kan fortsätta att utvecklas och uppfylla behoven i framtida applikationer som kräver hög bandbredd. Nexans lanserar sina kabelsystem LANmark-6A och LANmark-7A samtidigt för att ytterligare stärka sin position som gynnad leverantör när det gäller specialanpassad infrastruktur.

LANmark-6A – Optimering av kortdistansapplikationer

Över 80 procent (källa: BSRIA*) av de moderna datacentren tror att de inom 5 år kommer att gå över till 10 Gb för att uppfylla kraven på högre bandbredd, högre kapacitet och högre densitet. Med sin prestandaökning för Cat 6A är Nexans förberedd på en sådan utveckling. Den är baserad på skärmade produkter som ger immunitet mot signalöverhörning från närliggande kablage. Med tanke på kopparns kostnadsfördelar jämfört med eventuella fiberlösningar, är beskedet från marknaden tydligt. Den kräver en kopparlösning för applikationer upp till 100 meter, som dessutom ska vara kompatibel med befintlig utrustning.

LANmark 6A-kontaktDen nya produktserien LANmark-6A stöds av en nyutvecklad kontakt med utmärkt elektrisk prestanda och medger tre anslutningspunkter inom 10 meter.. Det gör den till en idealisk lösning för moderna datacenter som redan idag har stora utrymmesproblem med kablar som är för långa och tunga. Tidigare var det här tillvägagångssättet inte genomförbart i de flesta kopparbaserade 10 Gb-system. Nu finns det emellertid en flexibel lösning i form av ett kopparkoncept som både innebär lägre kostnader och presenterar en lösning på problemet med onödigt långa datalänkar

Det finns också andra stora fördelar för datacentren, som t.ex. en 360° skärmning som ger full immunitet mot signalöverhörning från närliggande kablar. Nexans skärmade produktserie LANmark-6A överträffar alla krav på signalöverhörning (alien crosstalk). Perfekt när det blir trångt mellan kablarna! Länktestningen vid installationen utförs lika enkelt och snabbt som för övriga Cat 6 system, vilket ger ännu fler kostnadsfördelar. Dessutom kan kunden känna sig säker på att de nya systemen uppfyller alla krav som stäl
ls.

Eftersom Nexans 10 Gb-kabel har mindre diameter och snävare böjradie än de flesta UTP-lösningar, är dessa skärmade 10 Gb-system enklare att installera än UTP-baserade dito och därför mer kostnadseffektiva.

LANmark-7A – Med sikte på framtidenLANmark 7A-kontakt

Nexans har tagit fram produktserien LANmark-7A för att möta det förväntade behovet av 40 Gb-system från kunder och datacenter som planerar att erbjuda tjänster som "Video on Demand". Efterfrågan på sådana lösningar kommer sannolikt att bli vanligare efter 2015. LANmark-7A är en revolutionerande lösning som är först i världen med att erbjuda en kapacitet på upp till 50 Gb med högfrekvensstöd. Den har också stöd för RJ45-baserad äldre utrustning (100BaseT, 1GbaseT, 10GBaseT) tack vare den revolutionerande GG45-kontakten som introducerades 2003.

Med dubbla bandbredden och avsevärt bättre egenskaper mot signalöverhörning jämfört med Cat 6A är LANmark-7A framtidssäkrad för 40 Gb-applikationer som följer IEEE802.3, samtidigt som den är helt bakåtkompatibel. LANmark-7A är enkel att uppgradera. Migreringen till 40 Gb sker helt enkelt genom att korskopplingskablarna byts ut . Den kan också erbjuda 360° skärmning och full immunitet mot signalöverhörning.

Martin Roßbach, produktmarknadschef för Nexans Cabling Solutions tycker att dessa innovationer är spännande: "Vi har ännu en gång stärkt vår position som ledande innovatör när det gäller kabelsystem. Och inte bara genom att förutse utvecklingen, utan genom att vara kreativa och anta utmaningarna, för att uppfylla kraven långt innan de ställs."

Båda produkterna kommer att finnas på marknaden från juli 2008.

Länkar:

Kontakt:

Engberg Hans Produktchef metallisk telekabel
Tel 031 - 792 77 54
Fax 031 - 88 67 90
hans.engberg@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 800 anställda och en försäljning under 2007 på 7,4 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.