Nexans lanserar ny serie av högeffektiva kabellösningar för vindturbiner – WINDLINK®

På två mässor - HUSUM WindEnergy i Tyskland och VIND 2008 i Sverige, presenterar Nexans sin lösning för den ökade globala efterfrågan på vindkraft – WINDLINK® – det nya sortimentet av kabellösningar som erbjuder vindturbintillverkare runt om i världen en säker och effektiv drift.

Windtubine Windlink 3D2008-09-04 – Nexans, världsledande inom kabelindustrin, presenterar i höst WINDLINK® på mässorna HUSUM WindEnergy i Tyskland och VIND 2008 i Sverige. WINDLINK är namnet på ett nytt heltäckande sortiment av kabellösningar speciellt framtagna för vindturbiner av alla storlekar, däribland el- och styrkablar samt specialkablar och tillbehör. I det nya sortimentet ingår koppar-, aluminium- och optofiberkablar och komponenter som noga provats under verkliga driftsförhållanden och i mekaniska hållfasthetstester för att kontrollera kompatibilitet och hållbarhet som system. Syftet är att garantera en effektiv elproduktion för turbintillverkare.

– Den globala vindkraftmarknaden växer snabbt, med mer än 22 Gigawatt per år. Våra kunder behöver därför specialkabellösningar som WINDLINK® för att kunna leverera den prestanda, driftssäkerhet och säkerhet som krävs för att kundernas vindturbiner ska kunna producera förväntat antal megawatt per timma, ofta i krävande och växlande vädersituationer, kommenterar Pascal Portevin, ansvarig för Nexans strategiska verksamhet.

Kabellösningar för krävande miljöer
WINDLINK® -kablarna är specialkonstruerade industrikablar som tål vridning, stora temperatursvängningar, nötning, vibrationer, åldrande, olja och kylvätskor.

Nexans har utvecklat speciella isoleringsmaterial för loop-kablar med lågspänning (för att distribuera el från generatorn i gondolen till transformatorn i tornet) som tål minst 2 000 vridcykler vid  40°C. Kablarna klarar alltså utan problem upprepade vridningar i samband med att gondolen hela tiden riktas mot vindriktningen och påverkas inte av temperaturförhållandena.

Ställer även ut i Sverige
VIND2008 äger rum i Malmö den 8 - 10 oktober och beräknas samla ca 600 representanter för investerare, projekteringsföretag, tillverkningsindustri, myndigheter och intresseorganisationer och är Sveriges största mötesplats för vindkraftsbranschen.

Läs mer om VIND2008

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 800 anställda och en försäljning under 2007 på 7,4 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.