Nexans startar produktion av specialkabel för rälsfordon i Kina

Ny produktionskapacitet för rälsfordonkabel byggs upp för att möta efterfrågan på den växande kinesiska järnvägsmarknaden

Ny fabrik i Shanghai2008-11-05 – Nexans, världens ledande kabeltilvlerkare, har startat produktion av specialkabel för rälsfordon vid sin fabrik i Waigaoqiao som ligger i Shanghai, Kina. Tack vare den lokala produktionen kan Nexans möta önskemålen från kunderna inom Kinas växande järnvägsindustri. De höga kraven på service och support har ökat behovet av en lokal produktionsanläggning.

För att bygga upp den nya produktionskapaciteten genomfördes ett utbyggnadsprojekt vid anläggningen. I projektet ingick bland annat installation av ny utrustning samt utbyggnad av produktionsytan och det specialiserade laboratoriet för brandtester, funktions- och kvalitetskontroller. De nya produktionslinjerna kan producera hela sortimentet inom kraftkabel för rälsfordon och använder de senaste tekniska materialen för att uppfylla de höga prestandakraven när det gäller brand-, temperatur- och nötningshållfasthet. Utbudet omfattar kablar på 1,0 kvmm upp till 500 kvmm i både enkel- och multiledarutföranden.

– Den utökade produktionskapaciteten stärker Nexans ledande ställning på Kinas rälsfordonkabelmarknad, säger Dietmar Steinbach, globalt ansvarig för rälsfordon inom Nexans.
– Detta ger oss utmärkta förutsättningar att förbättra vår servicenivå, särskilt i fråga om ledtider och flexibilitet.

De första proverna har redan tillverkats och testats. Produktionsstarten är planerad till slutet av året.

Ytterligare produktionskapacitet planerad för 2009
Nexans kommer även att börja producera styrkablar för rälsfordon vid Nexans kommunikationsanläggning (Kanghua), som också ligger i Shanghai, i början av 2009. Därmed får Nexans Kina möjlighet att erbjuda ett stort utbud av rälsfordonkabel på den lokala marknaden, vilket ökar Nexans kapacitet att möta den växande efterfrågan på kabel i Kina.
 

Länkar:

Kontakt:

Dag Hamm Försäljning Telekom Key Accounts and Export
Tel 0325 - 801 81
Fax 0325 - 803 25
dag.hamm@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 800 anställda och en försäljning under 2007 på 7,4 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.