Nexans och Xi'an Jiaotong University i Kina inleder samarbete om materialforskning

2008-11-25 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har tecknat ett avtal om forskningssamarbete med Xi'an Jiaotong University (XTJU) som ligger i Shaanxi-provinsen i Kina. Avtalet är resultatet av över ett års diskussioner för att skapa ett ambitiöst och skräddarsytt FoU-program som ska utföras för Nexans av universitet.

Kontraktet omfattar arton månader och ger Nexans möjlighet att öka sina kunskaper om råmaterial som används i nya kabelkonstruktioner. Det är även en hjälp för utformningen och utvecklingen av framtida högprestandakablar som ska erbjuda högsta brandbeständighet, unik dielektrisk styrka och utmärkt driftsäkerhet.

– Att valet föll på Xi’an Jiaotong University beror på universitets imponerande akademiska meriter inom området isoleringsmaterial, till exempel halogenfria brandbeständiga föreningar (HFFR) för kabelhöljen, utveckling av vattenresistenta isoleringar, användning av nanomaterial för att förbättra isoleringar samt personalens specialistkunnande, förklarar Michel Rousseau, teknikdirektör vid Nexans.

I slutändan väntas forskningsarbetet leda till förbättrad kvalitet på de kablar som tillverkas och levereras av Nexans i Kina. Dessutom underlättas utvecklingen av innovativa produkter för att tillgodose Nexan-kundernas specifika behov. Detta bör stärka Nexans ledande ställning inom HFFR-kablar i de viktigaste marknadssegmenten såsom olja och gas och transporter (fartyg, rälsfordon), vilka kräver en hög kvalitets-, säkerhets- och driftsnivå.


 

Gate Xi'an Jiaotong-universitetet i Kina

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 800 anställda och en försäljning under 2007 på 7,4 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.

About Xi'an Jiaotong University

Xi'an Jiaotong University is one of the famous universities with high reputation in engineering; has the earliest electrical engineering department and was praised as the cradle of electrical engineers in China. The electrical insulation research center of Xi’an Jiaotong University was initially founded in 1953 as the earliest laboratory with prestigious academic discipline in dielectrics and electrical insulation as well as cable techniques. Based on it, the state key laboratory of electrical insulation & power equipment was set up in 1989,which was supported by the World Bank and obtains state funds of “211” and “985” projects. The main research areas include: dielectric theory and application, functional materials and novel insulating techniques, insulation system design of power equipment, insulation measurement, on-line diagnosis and condition-based management for power equipment. It has originated several international conferences such as ICPADM and AICDEI. More information on

http://www.xjtu.edu.cn/