Nexans och Sumitomo Electric samarbetar om Fiber till hemmet (FTTH) i Europa

2008- 12-05  – Nexans och Sumitomo Electric Industries, Ltd. (SEI), världsledande företag inom kabelindustrin, tillkännagav i dag att de tecknat ett samarbetsavtal kring optofiberkabel i Europa. Avtalet avser främst installation av Fiber till hemmet, FTTH-nät, men även andra FTTx-tillämpningar (Fiber till områdesnoden, Fiber till byggnaden m fl).

Detta joint ventureavtal innebär, bland annat, att SEI förvärvar 40 procent av aktiekapitalet i Opticable som är ett helägt dotterbolag till Nexans. Opticable är baserat i Belgien och helt inriktat på utveckling och tillverkning av optofiberkabel för markbunden telekommunikation. Affären väntas kunna slutföras i början av 2009 under förutsättning att den godkänns av konkurrensmyndigheterna.

SEI är en av de största tillverkarna av elkablar, optofiber och komponenter. Företaget hör till världens fem största optofiberproducenter och anses vara erkänd expert på FTTH-relaterad teknologi.

Genom investeringen i Nexans belgiska dotterbolag Opticable kan både SEI och Nexans stärka sina positioner på den växande FTTH-marknaden i Europa. Nexans kabel¬produktions¬resurser och kompetens inom försäljning och nätverksdesign i kombination med SEI:s optofiber¬kapacitet och FTTH-teknologi ger synergieffekter som ökar mervärdet för kunderna på den europeiska FTTH-marknaden.

Ett strategiskt steg för fortsatt tillväxt på FTTH-marknaden

 “Detta joint venture-avtal utgör den sista etappen i Nexans telekomstrategi. Efter att ha avvecklat koppartelekabelverksamheten i Spanien genom försäljningen av Santander-anläggningen, stärker vi nu vår position i den växande FTTH-sektorn. Genom att samarbeta med Sumitomo, ett ledande företag inom FTTH-segmentet, ökar Nexans sin FoU- och produktionskapacitet så att vi kan tillgodose de europeiska teleoperatörernas behov vid utbyggnaden av bredbandsnät och kan erbjuda förstklassiga lösningar baserade på optofiberteknologi, säger Pascal Portevin, vVD och ansvarig för Nexans strategiska verksamhet.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 800 anställda och en försäljning under 2007 på 7,4 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.

SEI

Sumitomo Electric Industries, Ltd. (TSE:5802) utvecklar, tillverkar och säljer elkablar, optofiber och komponenter, avancerad elektronikutrustning, fordonskomponenter, hårdmetallverktyg samt specialstålwire – produkter som spelar en viktig roll i moderna ekonomier. Tack vare företagets framgångsrika forsknings- och utvecklingsstrategi samt affärsstrategi har SEI blivit ett av världens ledande företag inom dessa produktområden och ligger långt framme i den tekniska utvecklingen inom informations-/kommunikationsområdet. SEI-koncernen har över 150 000 anställda runt om i världen och omsättningen för 2007/2008 uppgick till 25,3 miljarder USD. Mer information finns på http://www.sei.co.jp/