Umbilical-kabel till oljefältet Usan i Nigeria

Usan umbilical-kabel2008-12-09 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har fått ett kontrakt av EMC B.V, ett dotterbolag till  Saipem S.p.A., på leverans av umbilical-kabel som skall installeras på det nigerianska oljefältet Usan. Kontraktet omfattar också tilläggsutrustning och värderas till 42 miljoner euro. Nexans bekräftar därmed sin position som marknadsledande på detta område.

Nexans produktionsanläggning i norska Halden, som är specialist på denna tillverkning, kommer att producera 30 olika längder umbilical-kabel för Usan-projektet och de kommer att levereras på 17 ringar. Kablarna skall börja levereras under hösten 2009.  

– Usan-projektet ställer höga krav på prouktkvalitet och projektledning, säger Patrick Barth, chef för Nexans högspänningsgrupp
– Vi har goda erfarenheter från tidigare leveranser till Saipem och vi tror att detta kombinerat med vår vilja att leverera kablar med högsta kvalitet varit avgörande när Nexans vann kontratet.

Tidigare i år har Nexans levererat liknande umbilical-kablar åt EMC B.V till Akpo-fältet i samma område. 

Om Usan-fältet

Usan-fälet ligger ca 100 km från land på ett  vattendjup från 750 till 850 meter.  Fältet planeras att tas i drift i början på 2012 och sedan snabbt nå en produktion på 180 000 fat per dag.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 800 anställda och en försäljning under 2007 på 7,4 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.