Nexans får kontrakt på elnät i Brasilien

Förstärker infrastrukturen i Mato Grosso

Kabelexempel2009-01-29 – Nexans,världens ledande kabeltillverkare, har fått ett kontrakt värt 26 miljner euro av EBTE, Alupar-bolaget som är ansvarig för byggandet av elkraftsnätet i den brasilianska regionen Mato Grosso.  

För ytterligare information om projektet hänvisar vi till det engelska pressmeddeladnet nedan.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 800 anställda och en försäljning under 2007 på 7,4 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.