Nexans tar hem BP-kontrakt för Skarv-fältet värt 11 miljoner euro

Direkteluppvärmning (DEH) är en miljövänlig och kostnadseffektiv metod att värma upp produktionsrör

DEH system 2 2009-02-04 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har tilldelats ett kontrakt värt 11 miljoner euro av BP Norge. Kontraktet avser leverans av ett direkteluppvärmningssystem (DEH) för Skarvfältets produktionsrör i Norska havet. Nexans är den enda leverantören med erfarenhet av denna unika teknologi och har redan levererat den här typen av system till 17 havsförlagda rörinstallationer.
– DEH är en pålitlig, miljövänlig och kostnadseffektiv metod att hålla igång flödet i ett produktionsrör och ett flertal företag och projekt har visat ökat intresse för eluppvärmning av produktionsrör, säger Patrick Barth, chef för Nexans högspänningsverksamhet.

Ett produktionsrör med en diameter av 12 tum kommer att dras från en av produktionskällorna på fältet till det flytande produktions- och lagerfartyget (FPSO) vid Skarv. Avståndet mellan källan och fartyget är cirka 13 km. Vid lågproduktion och avbrott kommer ett DEH-system att användas för att förhindra att is bildas i röret. Flera olika metoder kan användas för att upprätthålla flödet, till exempel kemisk insprutning, men DEH har visat sig vara en både tillförlitlig och miljövänlig lösning på problemet.

Nexans kommer att leverera samtliga kablar och skräddarsydd undervattensutrustning för DEH-systemet. Kablarna kommer att tillverkas vid Nexans anläggning i Halden (Norge) och ska levereras för installation under våren 2010.

DEH-systemet har utvecklats i samarbete mellan norska operatörer och leverantörer och Nexans är hittills den enda leverantören som levererat sådana system. StatoilHydro är en av de främsta användarna av metoden och Åsgard-, Huldra-, Kristin-, Norne-, Tyrihans-, Alve- och Morvinfälten har nu alla Nexans DEH-system installerade.
 

  

Hur fungerar DEH?
DEH fungerar så att växelström skickas från FPSO:n via en dynamisk stigarkabel med två ledare till havsbotten och in i produktionsröret. En isolerad kabel kopplas direkt till röret i närheten av änden medan den andra läggs längs med röret i mallens riktning (bortre änden) där den kopplas till röret. Växelström överförs via kabeln och returneras dels via rörväggarna och dels genom havsvattnet. Därigenom alstras värme i stålröret som ser till att tillräcklig temperatur uppnås för att hålla flödet igång.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 800 anställda och en försäljning under 2007 på 7,4 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.

About the Skarv Field

The Skarv field was discovered in 1998, and it has taken 10 years to mature the field to its current stage. The development will also include the unitized Idun field, discovered in 1999. The Plan for Development and Operation (PDO) was approved by the Norwegian Authorities December 2007. The Skarv development is located in the Norwegian Sea, around 200 km west of Sandnessjøen, between the Norne field (35 km to the north) and Heidrun (45 km to the south) in water depths between 350 and 450 m. The fields are located in Production Licenses PL212, PL262, PL159. The Skarv Development consists of the development of both gas and oil . The unitized field contain hydrocarbons at three reservoir levels and the total recoverable resource basis is estimated to 16.8 MSm3 of oil and condensate and 48.3 GSm3 of rich gas. There are additional identified resources and prospectivity in the Skarv area. These can be developed as tie-backs to the Skarv FPSO at a later stage.