Nexans i Grimsås satsar på nya kablar och nya lösningar för att möta svårare tider

Grimsås den 28 april 2009 – Ständigt pågår ett utvecklingsarbete vid Nexans anläggning i Grimsås för att ta fram nya kablar och nya lösningar, anpassade till tidens krav och marknadens efterfrågan.

För att på sikt trygga sysselsättningen i Grimsås är det ett måste att ligga i framkant vad gäller produktutveckling och nya lösningar för marknaden. Under våren satsar Nexans i Grimsås på två stora kampanjer. Den första gäller lanseringen av den andra generationens halogenfria kablar, efterlängtade av många framförallt för att de blivit mycket smidigare att jobba med, men också för att de är brandskade-begränsande och PVC-fria.

Den andra kampanjen handlar om bredband via optofiber ända in i hemmen. I flera år har Nexans haft en viktig roll när infrastrukturen för de nya
kommunikationsvägarna i Sverige har byggts, bland annat genom stadsnät.
Nu går Nexans ett steg längre, ända fram till fastigheten, in i lägenheterna, in i kontorslokalerna.

– Sedan hösten 2008 har den allmänna konjunkturen markant försämrats. Vi har sett en påtaglig minskning i efterfrågan på kablar. I dessa tider är det extra viktigt att satsa på utveckling av nya produkter och nya lösningar som ger mervärde för våra kunder i framtiden. Ett viktigt område är fiber till hemmet där vi förväntar oss stor tillväxt under många år framöver. Vi är ett starkt företag som har möjlighet att satsa även i dåliga tider och det gör vi, säger Stefan Olsson, VD vid Nexans IKO Sweden i Grimsås.

Fakta halogenfria kablar

Länge har PVC-kablar varit enklare att arbeta med jämfört med halogenfria. Så är det inte längre. Det nya sortimentet av halogenfria kablar är minst lika mjuka och följsamma. Att det är skillnad på de nya kablarnas smidighet märks naturligtvis tydligast på de lite grövre dimensionerna. Samtidigt har vi utvecklat andra viktiga detaljer, kablarna har t.ex. också blivit enklare att skala och betydligt mer reptåliga.
En annan positiv effekt med halogenfria kablar är att de är brandskadebegränsande. Detta minskar risken för personskador vid brand eftersom varken svart rök eller farliga gaser bildas p.g.a. kablarna (vilket bl.a. gör det enklare att utrymma byggnader). Det finns också stora ekonomiska fördelar eftersom kablarnas brandskadebegränsande egenskap gör att saneringen efter brand går fortare och uppehåll i t.ex. tillverkande industri blir kortare.
Mer information på www.nexans.se/halogenfritt.

Fakta fiber hela vägen hem

Ljussignaler i en optisk glasfiber kan överföra större mängder information per tidsenhet, till en lägre kostnad, än något annat medium. I dag finns det ingen dator, trots att de utvecklas i en rasande fart, som kan sända så mycket information att det inte ryms i en optofiber.
Fördelarna innebär bland annat att man kan se filmer i HD-kvalitet i flera rum samtidigt. Under tiden som andra i familjen surfar på Internet, ringer med IP-telefoni och roar sig med dataspel som har avancerad 3D-grafik. Utan några som helst uppladdningstider.
Nexans erbjuder helhetslösningar, allt från optofiber till installationsskåp och annan nödvändig teknisk
utrustning. Produkter som är anpassade för att fungera ihop och ge hög driftssäkerhet.
Mer information på www.nexans.se/fiber.
 

Kontakt:

Olsson Stefan VD
Tel 0325 - 801 56
Fax 0325 - 803 20
stefan.olsson@nexans.com
Johansson Karin Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.

Nexans Sweden AB

Nexans Sweden, med ca 500 anställda, är Nexans svenska huvudbolag och utgör en viktig produktionsresurs för Nexans inom både kraft- och telekabelområdet, bland annat genom rollen som koordineringscentrum för bandfiberkablar. Företaget ligger i Grimsås i Västergötland och utgör även logistikcentrum för kunder i Norden och Baltikum. Vidare finns där marknadsavdelningar för försäljning i Sverige, Finland och Baltikum. Ett mindre dotterbolag finns i Gislaved och kompletterande säljkontor finns i Göteborg, Halmstad, Sandviken, Stockholm, Sundsvall och i Finland.