Nexans lanserar nytt varumärke – FLAMEX® – för avancerade kabellösningar till rälsfordonsbranschen

2009-05-25 – Nexans, världsledande företag inom kabelindustrin, har lanserat FLAMEX® – det nya varumärket för Nexans heltäckande utbud av rälsfordonskablar: kraft- styr-, databus-, vagnkopplings- och optofiberkablar samt högspänningskablar för strömavtagare på tågtak.

Ett komplett utbud av avancerade kablar

FLAMEX® kablar finns för olika spänningstal, från 300 V upp till 45 kV AC. Tvärarean varierar från 0,25 mm2 till 500 mm2. Arbetstemperaturen beror på livslängden: antingen 120 °C/20 000 timmar för gummiisolerad kabel eller 180 °C/20 000 timmar för silikonisolerade material. FLAMEX®-kablarna är lämpliga när det behövs standard- eller mycket böjliga kablar (såsom vagnkopplingskablar) och kan vara både skärmade och oskärmade.

FLAMEX® styrkablar består av tunna lågspänningskablar som används för att överföra el och lågfrekvensstyrning för kommunikation, passagerarmeddelanden, automatiska dörrar och belysning; databuskablar som stöder de viktigaste standardprotokollen såsom UIC, MVB, WTB, CAN och Ethernet; koaxialkablar som används vid multimedia- och GSM-radiosändningar för tågtrafikledningssystem och tågkontroll samt optofiber för säker överföring utan elektromagnetiska störningar eller för bredbandsöverföring..

BrandprovningSäkerhet: uppfyller alla internationella standarder

FLAMEX®-kablar har utformats med säkerheten i första rummet. De motsvarar alla krav i exempelvis de europeiska (EN), franska (NFF), tyska (VDE), brittiska (BS) och internationella (IEC) standarderna. Kablarna är helt halogenfria vilket minskar miljöpåverkan.

FLAMEX®-kablar är beständiga mot flamutveckling. Eventuell rökutveckling är inte frätande och innehåller låga gifthalter. FLAMEX® har även utmärkt dragstyrka och mekanisk hållfasthet när det gäller nötning, slag och kemiska substanser. Detta är särskilt viktiga egenskaper för rälsfordon eftersom kablarna vid en eventuell brand ska säkra elförsörjningen till dörrar, ventilation, högtalare och datatransmissionen.

Tack vare den höga kvalitetsnivån är livslängden på Flamex-kablarna mycket lång. De är flexibla, lätta, kräver mindre utrymme och är dessutom enkla att installera.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 500 anställda och en försäljning under 2008 på 6,8 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.