Bolagsstämma den 26 maj 2009

Frédéric Vincent tar över som Nexans ordförande och koncernchef
Utsikter för första halvåret och helåret 2009

2009-05-26 –  Nexans bolagsstämma, med Nexans koncernchef Gérard Hauser som ordförande, ägde rum den 26 maj 2009 i Palais Brongniart i Paris.

Bland förslagen som aktieägarna hade att ta ställning till hörde avtalen ingångna med Frédéric Vincent, Nexans nye ordförande och koncernchef, som beslutas officiellt på stämman.

Frédéric Vincent efterträder Gérard Hauser, som dock sitter kvar som ledamot i styrelsen fram till maj 2010. Detta avslutar övergången som initierades 2006 när Frédéric Vincent utsågs till operativ direktör (COO) för att längre fram axla rollen som Nexans koncernchef.

Som medlem i Nexans ledningsgrupp sedan företaget grundades 2000 har Frédéric Vincent spelat en aktiv roll i Nexans utveckling. Han är en av arkitekterna bakom företagets börsintroduktion 2001. Han har haft en stor roll i Nexans expansion de senaste åren, till exempel förvärvet av Olex i Australien och Madecos kabelrörelse i Sydamerika. Dessutom har han medverkat i utvecklingen av olika strategiska planer som gjort det möjligt för Nexans att stärka sin världsledande ställning inom kabelbranschen.

Frédéric Vincent började sin karriär på revisionsfirman Arthur Andersen 1978 innan han gick över till Alcatel-koncernen 1986 där han har innehaft flera ledningsposter på finansavdelningen. År 2000 utsågs han till Nexans finansdirektör. Frédéric Vincent har examen från Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) och Institut d'Etudes Politiques (IEP) i Paris.

Ny ledningsgrupp

I samband med att Frédéric Vincent tillträder som koncernchef förändras sammansättningen av koncernledningen för att ytterligare öka företagets förmåga att möta nya utmaningar i kabelbranschen och i världsekonomin.

I Nexans högsta ledning (Management Committee) under Frédéric Vincent ingår:

 • Frédéric Michelland som utsetts till koncernens finansdirektör (CFO)
 • Pascal Portevin, direktör ansvarig för försäljnings- och innovationsstrategin. Till Pascal Portevin rapporterar regionerna MERA (Mellanöstern, Ryssland och Afrika), Asien-Oceanien samt Nord- och Sydamerika.
 • Yvon Raak, direktör ansvarig för industri- och logistikstrategin. Han är fortsatt ansvarig för region Europa.

Nexans ledningsgrupp (Executive Committee) består av 11 medlemmar:

 • Medlemmarna i Management Committee ovan samt:
 • Nicholas Ballas*, utsedd till direktör för Asien-Oceanien från och med 1 juni 2009 och ersätter Michel Lemaire som går i pension,
 • Wolfgang Bedorf, direktör för region Mellanöstern, Ryssland och Afrika,
 • Jean-Claude Nicolas, kommunikationsdirektör, med ansvar för ledningsgruppens sekretariat,
 • Patrick Noonan, chefsjurist, direktör och utnämnd till sekreterare,
 • Jorge Tagle, direktör för region Sydamerika,
 • Gordon Thursfield, direktör för region Nordamerika, samt
 •  Jacques Villemur, HR-direktör.

*Nicholas Ballas är född i Saint-Paul, Minnesota (USA) och har en MBA-examen från Thunderbird School of Global Management. Sedan 1987 har Nicholas Ballas arbetat inom Cabot-koncernen där han innehaft flera olika befattningar inom finans och affärsutveckling i USA, Japan och Indonesien.

Utsikter för första halvåret och helåret 2009

På bolagsstämman konstaterade Nexans att läget för världsekonomin fortfarande är besvärligt, särskilt i Europa och i Nordamerika, på byggmarknaden och inom vissa sektorer såsom fordonsindustrin, vilket innebär att försäljningen för andra kvartalet 2009 inte väntas bli bättre än första kvartalet 2009.

Mot bakgrund av detta fortsätter koncernen att fokusera på sitt interna rörelsemarginalmål för helåret på 6 procent med hänsyn tagen till 15 procent lägre kabelförsäljning under första halvåret. En gynnsam säsongsökning på kraftnätsmarknaden, tömda lager och de första effekterna av koncernens kostnadsbesparingar bör bidra positivt till resultatet för andra halvåret, dock i ett osäkert prisläge, särskilt inom byggnation.

Med beaktande av dessa faktorer väntas rörelsemarginalen uppgå till 4,5–5 procent per den 30 juni 2009.

Ekonomisk rapportering 2009

3 juni 2009: Utbetalning av utdelning
18 juni 2009: Aktieägarträff i Nantes*
28 juli 2009: delårsrapport, omsättning och resultat för första halvåret 2009
 

(*preliminärt datum)

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 500 anställda och en försäljning under 2008 på 6,8 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.