Nexans lågspänningskablar svarar för strömförsörjningen i nya bioetanolanläggningen BioWanze i Belgien

Vid den här typen av storskaliga projekt är Nexans förstklassiga effektivitet och service de viktigaste fördelarna i erbjudandet till marknaden för industrianläggningar.

2009-06-24 – Nexans, världsledande företag inom kabelindustrin, har tecknat ett kontrakt värt cirka 1 miljon euro avseende leverans av lågspänningskablar till BioWanze-projektet – en ny anläggning som ska producera bioetanol av vete och sockerbetor. Anläggningen ligger i Wanze, nära Huy sur Meuse i Belgien, och innebär en investering på 250 miljoner euro för Südzucker Group, Europas ledande sockerproducent. Anläggningen kommer att producera hälften av den årliga bioetanolvolymen för den belgiska marknaden, motsvarande 125 000 kubikmeter per år under de kommande sex åren.

Bio Wanze-anläggningenNexans tecknade ett ramavtal med Siemens NV/SA som ansvarar för projektteknik och projektledning. Avtalet avser leverans av cirka 350 kilometer lågspänningskabel, med över hundra olika produktreferenser, på bara fem månader. Kablarna har tillverkats vid Nexans belgiska anläggningar i Dour och Buizigen.

Uppdrag med riktlinjer för samarbetet

Numera kännetecknas storskaliga projekt som BioWanze av att merparten av konstruktionsarbetet utförs på plats och att de slutliga kabelbesluten fattas utifrån specifika anläggningskrav. Det är därför som Nexans, när företaget deltar i sådana projekt, arbetar för att tillgodose de behov som uppstår under arbetets gång, både vad gäller kabeltillverkning och leverans.  Den här arbetsmetoden kräver både ingående planering och ett nära samarbete med kunden enligt en uppdragsbeskrivning som innehåller riktlinjer om samarbetet under projektets samtliga faser, från kontraktsskrivning till arbetets slutförande.

Korta deadlines kräver flexibla leveranser

– Nexans har varit mycket flexibla och garanterat leveranser till anläggningen inom 24 timmar. Tack vare denna flexibilitet kunde vi lösa problemet med begränsade lagerutrymmen på byggplatsen. De fördefinierade volymerna och förvaringen av kablarna hos Nexans (för underleverantörernas räkning) gjorde det möjligt för oss att klara de mycket korta tidsfristerna, förklarar Peter Frans, projektledare för Siemens.

BioWanze genomförde nyligen sin första bioetanolleverans.
 

Länkar:

Kontakt:

Johansson Karin Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 500 anställda och en försäljning under 2008 på 6,8 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.