Nexans tilldelas umbilical-kontrakt från Petrobras till gas- och oljefälten Tambau och Urugua

Nexans kontruerar, tillverkar och levererar 65 km kabel som ska
förläggas på 1 500 meters djup

2009-07-27 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har erhållit ett kontrakt värt 33,5 miljoner eruo av Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) för att konstruera, tillverka och leverera umbilical-kablar som skall betjäna gas- och oljefälten Tambau och Urugua, som ligger i Santos Basin omkring 200 km utanför Rio de Janeiro i Brasilien.


Umbilical-kablana skall förbinda FPSOen Cidade de Santos MV20, som betjänar både Tambau- och Uruguafälten, till de undersjöiska förgreningsrören och sedan ansluta dem till produktionsbrunnarna. Nexans fabrik i Halden, som är specialist på umbilical-kablar, ska producera totalt över 65 km kablar fördelade på 16 längder. Kablarna, som kommer att väga 2 400 ton, vilket är exceptionellt tungt, skall installeras på ett djup av 1 500 meter. Petrobras ämnar starta produktion från bägge fälten inom en mycket snar framtid och umbilical-kablarna skall därför konstrueras och produceras på rekordtid för leverans under första kvartalet 2010. 


– Detta mycket viktiga kontrakt till Petrobras bidrar till att befästa Nexans position som marknadsledande inom havsförlagda umbilical-kablar, säger Krister Granlie, Managing Director of Nexans’ Submarine and Umbilicals High Voltage Business Group.
– Vi tror att kontraktet på stålrörsumbilical-kablar till Tambau och Urugua är viktiga för Nexans position som en internationell leverantör till Petrobras framtida havsprojekt.

Nexans anläggning i Halden
Nexans anläggning i Halden
   

Länkar:

Kontakt:

Johansson Karin Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 500 anställda och en försäljning under 2008 på 6,8 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.