Nexans IKO Sweden IRIS-certifierat

IRIS logotyp2009-10-23 – Nexans IKO Sweden är nu som det första nordiska företaget inom kabelbranschen certifierat enligt IRIS. IRIS är en internationellt erkänd standard specifik för järnvägsindustrin och står för International Railway Industry Standard.  IRIS bygger på ISO 9001, men har utökats med krav som är specifika för tillverkning av rälsburna fordon inom produktframtagning, projektstyrning och många andra områden. 

 – Vi är nu väl rustade för att kunna svara upp på krav och förväntningar från våra internationella järnvägskunder och har stora förväntningar på ökad försäljning inom detta segment, säger kvalitetschef Kent Halldén.

Nexans IKO Sweden är sedan tidigare certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO/TS 16 949.
 

Kontakt:

Halldén Kent Kvalitetschef
Tel 0325 - 802 85
Fax 0325 - 803 37
kent.hallden@nexans.com
Johansson Karin Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.

Nexans Sweden AB

Nexans Sweden, med ca 500 anställda, är Nexans svenska huvudbolag och utgör en viktig produktionsresurs för Nexans inom både kraft- och telekabelområdet, bland annat genom rollen som koordineringscentrum för bandfiberkablar. Företaget ligger i Grimsås i Västergötland och utgör även logistikcentrum för kunder i Norden och Baltikum. Vidare finns där marknadsavdelningar för försäljning i Sverige, Finland och Baltikum. Ett mindre dotterbolag finns i Gislaved och kompletterande säljkontor finns i Göteborg, Halmstad, Sandviken, Stockholm, Sundsvall och i Finland.