Nexans tar hem ett kontrakt från Sevmash värt 6 miljoner euro som avser istålig kabel till en oljeplattform i Barents hav.

Nexans ska leverera ca 850 km styr-, instrumenterings- och kraftkabel till den marina oljeplattformen Prirazlomnaya.

2009-10-28 – Nexans, världens ledande kabeltillverkar, har tilldelats ett kontrakt värt ca 6 miljoner euro av Sevmash, Rysslands största skeppsvarv. Kontraktet avser utveckling, tillverkning och leverans av istålig styr-, instrumenterings- och kraftkabel med goda lågtemperatursegenskaper till den isskyddade stationära oljeplattformen Prirazlomnaya i Barents hav.

Platform Barents Sea Oljeplattformen Prirazlomnya har byggts speciellt för utveckling av oljefältet Prirazlomnoye och är det första oljeproduktionsprojektet på den ryska arktiska havssockeln. Det här området kännetecknas av extremt låga temperaturer och hög isbelastning. Det är bara isfritt 110 dagar om året och den årliga medeltemperaturen är -4ºC. På vintern kan temperaturen falla ända till -50ºC. Det hårda klimatet och de stränga driftförhållanden som skapas av den höga isbelastningen kräver en unik marinkabelteknik som förenar många egenskaper. Kabeln måste vara lågtemperaturtålig och flamsäker, ha låg rökutveckling och vara halogenfri.

Specialkabeln till Sevmash som totalt utgör ca 850 km, kommer att tillverkas i specialfabriker som ägs av Nexans Kukdong Electric Wire Co, Korea. Produktionen har redan startat och leveranserna fortsätter till slutet av 2011.

– Detta stora kontrakt för lågtemperaturtålig kabel till ett sådant anmärkningsvärt projekt  stärker Nexans ställning som marknadsledande i olje- och gassegmentet, säger Salvatore Di Giorgio, som är Global Segment Manager inom Oil & Gas Offshore Topside Business. Det här kontraktet med Sevmash kommer att spela en nyckelroll i Nexans strävan att utveckla sin verksamhet och öka marknadsandelen i Ryssland.

Oljefältet Prirazlomnoye grundades 1989. Det befinner sig 60 km från kusten på havssockeln utanför Pechora. Den isskyddade stationära oljeplattformen Prirazlomnaya är av yttersta vikt när det gäller att utveckla detta oljefält. Det är ett multifunktionellt komplex som byggts för att kunna ta emot olja från andra fält. Det har en kapacitet på 22 000 ton olja och 1 miljon kubikmeter gas om dagen.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.