Nexans vinner ett kontrakt värt 50 miljoner euro för havsförlagd högspänningskabel till Centricas vindkraftspark "Lincs" på Englands östkust

Det här nya projektet visar åter en gång att energi-infrastruktur är en del av Nexans kärnverksamhet

Nexans offshore windfarm2009-11-05 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har fått ett kontrakt värt 50 miljoner euro från Centrica för att konstruera, tillverka och leverera kabel för undervattensförläggning till vindkraftsparken "Lincs". Den nya vindkraftsparken håller på att byggas åtta kilometer utanför Englands kust, öster om Skegness i Lincolnshire County.

Det här kabelkontraktet omfattar utveckling, tillverkning och leverans av två 145 kV kraftkablar, som ska förläggas parallellt på en 50 km lång sträcka av havsbotten, som förbinder vindkraftsparken med en transformatorstation i det befintliga kraftledningsnätet i Walpole, North Norfolk. Varje kabel kommer att ha tre kopparkärnor med en ledararea på 630 mm². I övergångsområdet mellan hav och land kommer kopparledarnas area att utökas till 1 200 mm²  för att behålla sin prestanda trots tuffare omgivningsförhållanden. Sammankopplingen av ledarna sker i fabriken. Kablarna levereras under 2011 som separata hela kabellängder från Nexans fabrik i norska Halden och de kommer även att omfatta fiberoptiska element som tillverkas i Nexans fabrik i Rognan, också det i Norge.

– Det här senaste stora projektet är en fortsättning på vårt samarbete med Centrica när det gäller de brittiska vindkraftsparkerna", säger Yvon Raak, som är vice VD i koncernen.
– Det här kontraktet är ett resultat av framgångarna med vår kabelleverans till vindkraftsparkerna Lynn & Inner Dowsing som anslöts till kraftnätet 2008, i samma område som Lincs.
 

Elkraftsproduktion motsvarande förbrukningen i 200 000 hushåll

Lincs är den första av Centricas projekt i  "fas 2" (enligt planeringen i "UK Crown Estates Round 2" som upprättades 2003 för  uppförande av vindkraftsparker längs Storbritanniens kuster) som fick bygglov i ett strategiskt område utanför kusten vid Greater Wash, som staten år 2002 utsåg för storskalig vindkraftsutbyggnad. Den kommer att producera kraft som motsvarar årsförbrukningen i 200 000 hushåll och bidra till en avsevärd minskning av koldioxidutsläppen.
 

Havsförläggning av högspänningskabel – en viktig verksamhet för Nexans

På den här marknaden har Nexans stora resurser. Utöver produktionsanläggningen i norska Halden, med sina specialiserade arbetsteam, har Nexans all expertkunskap som krävs från utveckling och konstruktion till transport och installation. För att klara kraven som ställs på kabelförläggning till havs har Nexans även särskilda förläggningsfartyg, fjärrstyrda farkoster och annan specialiserad undervattensutrustning. Nexans norskbyggda Capjet har exempelvis förlagt tusentals kilometer kabel på ned till 1 000 meters djup i olika hav världen runt.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.