Nexans fortsatt huvudleverantör till Stokabs bredbandsutbyggnad

Tvåårigt ramavtal omfattande leverans av ODFer och utrustning för flerbostadshus i Stockholm

2009-12-03 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har tecknat ett nytt tvåårigt ramavtal med AB Stokab, ett IT-infrastrukturbolag som ägs av Stockholms stad. Kontraktet omfattar leverans av installationsmaterial, såsom ODFer (Optical Distribution Frames), och utrustning till noder i flerfamiljshus, till Stokabs projekt gällande utbyggnad av infrastruktur för bredband i Stockholmsområdet. Det totala värdet på projektet ligger på cirka 150 miljoner kronor, varav en betydande del utgörs av Nexans leveranser.

Stokab genomför en kraftig utbyggnad av Stockholms FTTX-nät för att ge möjlighet till höghastighetsbredband via optofiber till hushållen. Nexans har i tuff konkurrens lyckats behålla positionen som huvudleverantör av fiberoptiska komponenter till Stokab. Det nya avtalet omfattar produkter såsom förmonterade ODFer, kablage och mekanik för dessa. I tillägg har gällande avtal på optokabel förlängts med ett år.

2009 utsågs Stockholm till världens IT-intelligentaste stad när ICF (The Intelligent Community Forum) tilldelade staden utmärkelsen Intelligent Community of the Year. Stokab har med sin innovation bidragit till att ge Stockholm denna internationella utmärkelse. De har skapat en unik infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen genom uppbyggnaden av världens sannolikt största öppna fiberoptiska kommunikationsnät. I nätet hyr Stokab ut fiberförbindelser till sina kunder, allt ifrån operatörer och tjänsteleverantörer till företag och offentlig verksamhet. Den geografiska täckningen i regionen är mycket god och dessutom fortsätter Stokab att bygga ut och förtäta nätet i Stockholm kontinuerligt. Detta för att kunna nå hushållen och erbjuda alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar anslutning till nätet.

fibers blue and green

Nexans har varit en stadig och viktig leverantör till Stokab i många år. Under åren 2007-2009 levererade Nexans installationsmaterial och optokablar till Stokabs projekt Allmännyttan som inneburet utbyggnad av motsvarande infrastruktur till Stockholm Stads bostadsbolag (totalt nästan 100 000 lägenheter).

– Nexans har alltid levt upp till våra högt ställda kvalitetskrav, och de har hela tiden varit mycket lyhörda för våra önskemål om nya produkter. Att samarbetet nu fortsätter garanterar att vårt nät även framöver kommer att hålla världsklass, säger Anders Broberg, informationschef Stokab.

– Vi är mycket glada att Stokab har valt Nexans som partner i detta projekt. Stokab har haft stor betydelse för Nexans produktutveckling de senaste 15 åren, säger Stefan Olsson, VD på Nexans IKO Sweden. Vårt förnyade avtal med Stokab befäster ytterligare vårt nära samarbete och är ett bevis på att våra pålitliga leveranser av innovativa produkter uppskattas av Stokab.

De förmonterade ODFerna, kablagen och mekaniken för dessa kommer till största delen att tillverkas vid olika enheter i Sverige. Vissa ingående delkomponenter tillverkas hos Nexans partner i Asien. Optokabeln tillverkas vid Nexans produktionsanläggning i Grimsås. Leveranserna startar omgående.

Länkar:

Kontakt:

Olsson Stefan VD
Tel 0325 - 801 56
Fax 0325 - 803 20
stefan.olsson@nexans.com
Johansson Karin Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Stokab

IT-infrastrukturbolaget Stokab ägs av Stockholms stad med syfte att stimulera en positiv utveckling för Stockholms- och Mälarregionen genom att tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt fibernät. Stokab erbjuder fiberoptiska kommunikationslösningar på lika villkor till alla såväl operatörer, företag som offentlig verksamhet i behov av datakommunikation.

www.stokab.se

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.