Nexans levererar specialkablar för bagagehantering

Kraft-och styrkablar till terminalerna vid de internationella flygplatserna i Dubai, Dublin och Doha

Bagagehanteringssystemet vid flygplatsen i Dublin2009-12-16 – Nexans, världsledande inom kabelindustrin, har vunnit en rad avtal om leverans av specialkablar för utbyggnad eller ombyggnad av terminalerna vid de internationella flygplatserna i Dubai (UAE), Dublin (Irland) och Doha (Qatar).  Kablarna kommer att användas i bagagehanteringssystemen.

Nexans kommer att leverera halogenfria och brandbegränsande kraft-och styrkablar. De flesta kablarna kommer att tillverkas vid Nexans anläggningar i Mönchengladbach och Nürnberg i Tyskland samt i Frameries i Belgien.

– Bagagehanteringssystemen är mycket komplexa och kablarna för dessa system måste därför följa strikta tekniska krav och säkerhetskrav, säger Paolo Pieri, Nexans Executive Business Developer, Airport project. Kablarna måste fungera vid höga temperaturer, får inte åldras tidigt och även se till passagerarnas säkerhet i händelse av en brand genom att garantera låg röktäthet och inte avge frätande gaser.

Nexans lösningar för moderna flygplatser

Utöver bagagehanteringssystem, erbjuder Nexans ett komplett sortiment av kabellösningar som uppfyller de förväntningar på trygghet, säkerhet och effektivitet som ställs på moderna flygplatser. Nexans har redan utrustats många flygplatser i världen, såsom Incheonflygplatsen i Seoul, Sydkorea, Enfidha, Tunisien och Jeddah, Saudiarabien.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.