Nexans vinner kraftkabelkontrakt värt 13 miljoner euro i Linth-Limmern-projektet – ett nytt pumpvattenkraftverk i Schweiz

Nexans skall leverera en helhetslösning, bestående av kablar för extra hög spänning (380 kV), för anslutning till det schweiziska stamnätet.

Linth-Limmern pumped-storage hydropower plant project in Switzerland2010-03-17 – Nexans, världsledande företag inom kabelindustrin, har tagit hem ett totalentreprenadskontrakt värt 13 miljoner euro med kraftkabelleverans till det nya pumpvattenkraftverk som Kraftwerke Linth-Limmern just nu bygger i östra Schweiz. Kontraktet omfattar konstruktion, tillverkning, leverans, installation, anslutning och driftsättning av cirka 30 km kabel för extra hög spänning (EHS).

Leveransen gäller sex 380 kV PEX-isolerade kablar på vardera cirka fem kilometer, vilket motsvarar längden på den underjordiska tunnel där de kommer att installeras. Kablarna, som läggs parallellt för att ansluta den nya anläggningen till EHS-nätet, består av kopparledare med en ledararea på 1 600 mm².

Limmernprojektet – pumpvattenkraftverk

Denna reservkraftsanläggning i Linthdalen kommer att utnyttja närheten till två befintliga vattenmagasin – sjön Muttsee (höjd: 2 474 m; ny kapacitet: 25 miljoner m³ vatten) och sjön Limmernsee (höjd: 1 857 m; kapacitet: 92 miljoner m³ vatten) – genom att bygga ett underjordiskt pumvattenkraftverk mellan de båda sjöarna.

Under dagen, när elbehovet är som störst, kommer vatten att släppas på genom turbinerna i den nya Limmernanläggningen för att producera el som täcker förbrukningstopparna. På natten utnyttjar Limmernkraftverket den lägre elförbrukningen för att pumpa tillbaka vattnet ”uppströms” från Limmernsee till Muttsee. För denna pump- och turbindrift kommer Limmernkraftverket att förses med cirka 1 000 MW genom en underjordisk tunnel som är cirka fem kilometer lång.

Med möjligheten att pumpa tillbaka vattnet från den lägre till den högre belägna vattenreservoaren fungerar kraftverket som ett jättestort uppladdningsbart batteri. Det tillgängliga elöverskottet nattetid används för att producera tillförlitlig och flexibel el som kan täcka förbrukningstopparna dagtid. Samma kraftledningar, anslutna till det schweiziska EHS-nätet, kommer att transportera både den el som krävs för att pumpa tillbaka vattnet och den el som produceras när turbinerna är i drift. Det är för denna anslutning som Nexans skall tillhandahålla 380 kV-kablar.

– Nexans personal i Schweiz har omfattande erfarenhet av EHS-kabelprojekt, vilket gjorde det möjligt att uppfylla kundens önskemål. Ordern förutsätter nämligen komplexa installationsmetoder i en mycket krävande miljö. Med det här projektet visar Nexans åter igen sin styrka inom kraftnät och sin förmåga att erbjuda helhetslösningar, från konstruktion till driftsättning, säger Dirk Steinbrink, chef för Nexans affärsområde Högspänning i Schweiz.
 

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.