C/S Nexans Skagerrak ligger nu sjöklar efter en större ombyggnad och modernisering

Nexans avancerade kabelutläggningsfartyg har blivit 12,5 meter längre för att kunna lägga ut grövre kabel under vattnet

2010-03-25 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har utökat kabelläggningsfartyget C/S Nexans Skagerraks kapacitet. Fartyget var redan en av världens mest avancerade kabelutläggare, men har nu genomgått en omfattande ombyggnad och modernisering. Hon kommer snart att lägga ut från varvet Cammell Laird Shiprepairers and Shipbuilders Limited i Birkenhead, England, där det två månader långa och åtta miljoner euro kostsamma arbetet utförts.

Skagerrak

 

Ombyggnaden av fartyget ökar hennes förmåga att lägga ut ännu grövre kraftkabel och kopplingsstationer under vattnet och är ett svar på de ständigt föränderliga behoven hos kunder inom undervattenskabelsektorn, men också inom gas- och oljesektorn. Ombyggnaden har också gett henne längre livstid och ökat hennes oberoende när hon är till sjöss.

Den största delen i projektet har varit en förlängning på hela 12,5 meter, som utfördes med en förtillverkad sektion som gav henne en ny längd över allt på 112,25 meter. Hon har också fått ytterligare en bostadsmodul, vilket innebär att hon har hela 60 enkelhytter ombord. Dessutom har hon fått ett nytt arbetsdäck, komplett med utrustning för kabelhantering, vilket ökat hennes lastyta på däck från 900 till hela 2000 m². Ombyggnaden innebär också att hon nu har en dödvikt på 9 373 ton, mot 7 886 tidigare.

Krister Granlie – Att äga och själva driva vårt kabelutläggningsfartyg är en viktig del i vår strategi att tillhandahålla en komplett service för utläggning av undervattenskabel, från utveckling, konstruktion och tillverkning till utläggning, säger Krister Granlie, VD på Nexans Umbilicals & Submarine High Voltage Business Group.
– Denna större ombyggnad av C/S Skagerrak skall ses som en markering av vårt åtagande inom undervattenskabel och garanterar att vi står väl rustade för marknadens allt större behov av både längre och grövre undervattenskabel.

Kabelutläggningsfartyg med modernaste teknik

C/S Nexans Skagerrak var det första specialfartyget för transport och utläggning av högspänningskabel och kopplingsstationer under vatten. Det finns i dag bara två sådana fartyg i hela världen. Hon är utrustad med ett vridbord för 7 000 ton, med en diameter på 29 meter, ett datoriserat utläggningssystem och modernaste tänkbara positioneringssystem. Hon kan dessutom utrustats med Nexans särskilda fjärrstyrda system  Capjet ROV trenching systems för nedgrävning av kabel under botten.

Hon kan dessutom utrustas med ytterligare kabelhanteringsutrustning för uppdrag som t ex: kabelreparation, inklusive kapning och upptagning av skadad undervattenskabel, samtidig utläggning av två kablar med kontrollerad separation och flerkabelutläggning.
 

Utförda och framtida projekt

Nexans drev under många år C/S Nexans Skagerrak med en långtidscharter, innan man köpte henne 2006. Hon har varit engagerad i många projekt med undervattenskabel: bägge kraftkablarna mellan Spanien och Marocko (1997 och 2005), Gemini-projektet i Mexikanska golfen (1999), projektet Abu Safah i Saudiarabien (2004) och NorNed-länken (2008) mellan Norge och Nederländerna, som med sina 580 km är världens längsta högspänningskabel under vatten.


Hennes första projekt när hon nu lämnar Birkenhead kommer att bli projektet BP Valhall PFS i Nordsjön (strömförsörjning från land). Detta innebär utläggning av 292 km s k HVDC-kabel (högspänningskabel för likspänning), samt en optofiberkabel, för att försörja plattformen Valhall med energi från land i Norge.

Varför Cammell Laird Shiprepairers and Shipbuilders Limited

Nexans valde varvet Cammell Laird för ombygggnaden av C/S Nexans Skagerrak eftersom det är ett välrenommerat företag med goda referenser – både tekniskt och finansiellt. De hade också kapacitet som passade Nexans program och var konkurrenskraftiga både vad gällde pris och andra villkor. Dessutom passade varvets läge i Storbritannien väl in med fartygets rutt till nästa kabelutläggningsprojekt i Nordsjön.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.