Nexans kabellösningar och tjänster bidrar till att öka intresset för smartare elnät

2010-04-12– Nexans, världsledare inom kabelindustrin, använde sitt deltagande i Smart Grids Europe 2010, för att lyfta fram de senaste kabellösningarna och tjänsterna som kan bidra till ökad användning av smartare elnät. Smart Grids Europe 2010 är en fackmässa som hölls i Amsterdam 29–31 mars. Under detta evenemang lanserade Nexans en helt ny Smart Grid-rapport och en försäljningsbroschyr. Besökarna i Nexans monter kunde se exempel på tre nyckelteknologier som företaget anser är viktiga för det smarta elnätskonceptet: CAT-1™ dynamisk realtids-övervakning av luftledningskapacitet, luftledningsledare av aluminium med kompositkärna (kolfiber) som ger låg spänningssvikt och hög kapacitet, samt supraledande strömbegränsare för mellanspänning.

Rapport om smarta nät

Nexans har tagit fram ett nytt s k white paper "Deploying a smarter energy network through cable solutions and services" för att ge en översikt över "smarta" och "smartare elnät". I rapporten berättar vi om de största utmaningarna och förväntningarna på smarta elnät och beskriver Nexans möjligheter att leverera praktiska lösningar. Rapporten tar också upp nödvändigheten av en evolution snarare än en revolution när det gäller modernisering av elnät.

Folder för smarta elnät

Den nya foldern om smarta elnät beskriver hur Nexans kan hjälpa nätägare att utveckla sina kraftnät genom fem tekniksteg:

  • Produkter, lösningar och tjänster – avancerade kablar och tillbehör.
  • Simuleringsverktyg – visar hur förbättringar kan minska förluster och få bort flaskhalsar i nätet.
  • Sensorer – övervakning så att nätet utnyttjas på bästa sätt
  • Kommunikationsutrustning – Styrning och mätning i nätet
  • Ny teknik – supraledare. 

CAT-1™ – Övervakning av nätet

För nät som antingen skall uppgraderas eller byggas på nytt, erbjuder  CAT-1  ”Transmission Line Monitoring System” övervakning i realtid hur nätet utnyttjas. Information om t ex högre kapacitetsutnyttjande och tiden fram till maximal belastning, är exempel på information som överförs med Nexans kommunikationsutrustning till övervakningscentral. Därmed bidrar CAT-1 till ökad effektivitet och driftsäkerhet.

CAT-!-enhet

Aluminiumledare med kompositkärna med hög kapacitet för luftledningar

Aluminiumledare med kompositkärna är en ny innovativ och lättare ledare med en kärna av komposit. Ledarens höga brottslast möjliggör längre avstånd mellan ledningsstolpar. Den är särskilt lämpad vid ledningsdragning över t ex älvar och motorvägar. Vid eventuell överbelastning (nödlägen) är materialet utformat för att klara höga temperaturer, vilket ger hög driftsäkerhet .

Nexans kabellösningar och tjänster bidrar till samrtare elnät

Länkar:

Kontakt:

Lars Josefsson Affärsområdeschef Distributörer och Installatörer
Tel 0325 80 152
lars.josefsson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.