Nexans gör en nyemission, reserverad för sina anställda

2010-05-19 – Nexans tillkännagav den 10 februari 2010 att man ämnade genomföra en ny aktieplan för de anställda. Detta pressmeddelande ger mer information om nyemissionen som är reserverad för koncernens anställda.

Reservationsperioden sträcker sig från den 21 maj till till den 7 juni 2010 och återkallelseperioden från den 12 till den 16 juli 2010. Teckningspriset sätts den 9 juli 2010.  

Utgivningen av aktierna är planerad till den 5 augusti 2010.

Nexans mål är att knyta de anställda närmare sig och koncernens resultat. Detta är den fjärde aktieplanen av Nexans sedan 2002.

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.