Nexans öppnar ny produktionsanläggning för tillverkning av kablar till flygplan i Marocko som en del av partnerskapet med Airbus

Investeringen på nästan 10 miljoner euro stärker Nexans position inom flygindustrin

2010-06-17 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har öppnat en ny produktionsanläggning enbart för flygplanskablar i Mohammedia (Marocko).  Anläggningen, som nu är i drift, är resultatet av ett avtal som undertecknades 2008 mellan Nexans och Airbus om leverans av avancerade kablar för flygplan som tillverkas av Airbus (A320, A350 och A380).

Nexans öppnar ny fabrik i MarockoDenna investering på nästan 10 miljoner euro stärker Nexans luftfartsprodukter liksom verksamheten i sitt marockanska dotterbolag, som redan har stor kompetens inom tillverkning av kablar för bil-, bygg- och infrastrukturindustrier. Detta är Nexans tredje anläggning avsedd för flygplanskablar, tillsammans med liknande anläggningar i Frankrike och USA.

Anläggningen i Mohammedia har en produktionsyta på 3000 m²  och ska  tillverka 21.000 km kablar per år, varav 70 procent på export. 47 nya jobb har skapats och nyanställda ingenjörer, tekniker och operatörer har utbildats under 2.300 timmar..
 

Mer information:

Länkar:

Kontakt:

Olsson Stefan VD
Tel 0325 - 801 56
Fax 0325 - 803 20
stefan.olsson@nexans.com

Om Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.