Nexans ENERGYFLEX®-kablar kopplar samman Italiens största solcellsprojekt

Över 1 000 km av specialkabeln ENERGYFLEX® PV har installerats av Schneider Electric i en solcellsanläggning på 43 MW i Puglia.

Energyflex Khelios2010-09-07 – Nexans, världsledande inom kabelindustrin, har slutfört ett stort kontrakt för Schneider Electric som gällde leverans av ENERGYFLEX® PV-kablar ur den nya KEYLIOSTM-serien. Kablarna används i uppförandet av en 43 MW solcellsanläggning i Puglia-regionen i Italien.

Cellino San Marco-projektet (CSM) omfattar 580000 paneler och är hittills det största solcellsprojektet som färdigställts i Italen. Nexans har levererat mer än 1 000 km av ENERGYFLEX®-kablar för att skapa hållbara anslutningar med hög kapacitet mellan solcellspanelerna och växelriktarna som omvandlar solenergin till användbar växelström.

ENERGYFLEX®-kablarna ingår i Nexans nya serie KEYLIOSTM med ett brett utbud av kablar, lösningar och tjänster för solcellsinstallationer.

– Vi har utvecklat ENERGYFLEX®-konceptet för att tillgodose kundernas växande efterfrågan på solcellskablar som erbjuder extra driftsäkerhet, hållbarhet och prestanda. Detta stora kontrakt för CSM-projektet är ett viktigt genombrott på denna specialiserade marknad, säger Rémy Le Fur, Nexans marknadschef för förnybar energi.
Utöver den tekniska kapaciteten hos våra kablar var det vår snabba respons och vår förmåga att klara den snäva tidsplanen som avgjorde att Schneider Electric valde oss som leverantör.

För CSM-projektet har Nexans levererat 212 km enledad kopparkabel med ledararean 6 mm² och 804 km enledad kopparkabel med ledararean 10 mm². Kablarna består både av ENERGYFLEX® standardkablar och ENERGYFLEX® One Stripe som har ett rött eller blått band för att förenkla identifieringen. Kablarna installerades på plats under perioden mars till juni 2010.

Schneider Electric har också köpt obelagd kopparkabel från Nexans med en ledararea på 35 mm² som använtsför CSM-projektets markkabelnät.

Om ENERGYFLEX® PV

Nexans ENERGYFLEX® PV-kabel för solcellspaneler erbjuder hög prestanda, enkel installation, lång driftstid och är återvinningsbar efter användningen. Tillverkad av polyolefin och dubbelisolerad kommer denna enledade kabel att effektivt leda 1,8 kV likström under många årtionden. Den uppfyller inte bara gällande lag- och certifieringskrav (t.ex. TUV och franska UTE 32-502) utan överträffar många av kraven när det gäller temperaturhållfasthet, utomhushållbarhet vid exponering av ozon och UV-ljus, motståndskraft mot gnagar- och insektsangrepp samt lång driftsduglighet. ENERGYFLEX®-kablarna består av halogenfria ämnen som säkerställer optimalt brandskydd samt uppfyller de senaste RoHS-direktiven som begränsar användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska artiklar.

ENERGYFLEX®-kablarna ingår i KEYLIOSTM som täcker alla typer av kablar som behövs för solcellsinstallationer i såväl bostäder, kontor som större solcellsanläggningar. KEYLIOSTM inbegriper även ett antal viktiga tjänster för utvecklare och operatörer av solcellsprojekt: från övervaknings- och kontrolltjänster via Intelligent Internet Gateways till livscykelanalyser (LCA) och simulering.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.